Uczestnicy turnieju strzeleckiego z organizatorami na strzelnicy sportowej w Damianach (fot. archiwum prywatne).

Zawody strzeleckie w Damianach o puchar wójtów Moskorzewa i Radkowa. Lepsi okazali się goście

37 zawodników z dwóch zaprzyjaźnionych klubów strzeleckich w Moskorzewie i Radkowie rywalizowało o puchary ufundowane przez wójtów wspomnianych gmin.

Impreza odbyła się na strzelnicy sportowej w Damianach. W strzelaniu z karabinku do tarczy wygrał Kamil Orliński z Radkowa, natomiast w strzelaniu z pistoletu do figurek (pojedynku strzeleckim) najlepszy był Rafał Grochowina z Moskorzewa.

Puchary wręczali zwycięzcom przedstawiciele samorządów oraz członek zarządu powiatowego Ligii Obrony Kraju we Włoszczowie Andrzej Gieroń. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla.

Zarządy klubów z Moskorzewa i Radkowa dziękują wójtom za honorowy patronat nad turniejem. Zawody zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach oraz koła strzeleckie.

/RB/

WYNIKI TURNIEJU
Strzelanie do tarcz na punkty – karabinek
1. Kamil Orliński
2. Krystian Przepióra
3. Dawid Błaut – wszyscy z Radkowa
Strzelanie na czas do figurek – pojedynek
1. Rafał Grochowina z Moskorzewa
2. Krystian Przepióra z Radkowa
3. Krzysztof Ptaszek z Moskorzewa
UDOSTĘPNIJ