Burmistrz Grzegorz Dziubek podpisuje umowę z prezesem Presystemu Zbigniewem Janusiem (fot. UG Włoszczowa).

Umowa na nowy rurociąg podpisana. Stara magistrala wkrótce zniknie z powierzchni ziemi

Burmistrz Włoszczowy podpisał umowę na modernizację magistrali ciepłowniczej. Stara rura zniknie w tym roku z krajobrazu Włoszczowy.

Jak podaje Urząd Gminy „zniknie ponad 30-letni relikt ciepłownictwa, wyliczony na 50 tysięcy mieszkańców”.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie 2-kilometrowa magistrala napowietrzna biegnąca ze Stolbudu do okolic basenu Nemo. Rurociąg o mniejszej średnicy zostanie zakopany w ziemi. Dzięki temu ma być oszczędniej. Przybędzie terenów pod budownictwo oraz inwestycje.

Grzegorz Dziubek – burmistrz Włoszczowy

“Celem inwestycji jest polepszenie standardów dostawy energii cieplnej, jak również zmniejszenie strat przesyłowych ciepła. To, czego najbardziej oczekują odbiorcy”.

 

 

 

Łączna wartość nakładów finansowych wyniesie około 7,4 miliona złotych, w tym 4,3 miliona gmina Włoszczowa pozyskała z Unii Europejskiej. Wykonawcą będzie firma Presystem z Rzeszowa. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do 2020 roku.

/RB/

UDOSTĘPNIJ