Bezdomne, zdziczałe psy przemieszczają się głównie po łąkach i drogach.

Uwaga na bezdomne zdziczałe psy w gminie Krasocin

Urząd Gminy Krasocin zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie ostrożności w związku bezdomnymi, zdziczałymi psami.

Przemieszczają się one po łąkach, lasach oraz drogach. Prosimy o niezwłoczne przekazywanie informacji o miejscu pobytu tychże zwierząt, w celu sprawnego wyeliminowania potencjalnego zagrożenia – zaapelowano na stronie internetowej gminy.

W tej sprawie można dzwonić do Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska na numer telefonu: 41-391-70-26, wewnętrzny 127.

/RB/

UDOSTĘPNIJ