W Ciemiętnikach dobiegają końca prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W Ciemiętnikach kończy się budowa kanalizacji

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Ciemiętnikach. Gmina Kluczewsko pozyskała na tę inwestycję blisko 590 tysięcy złotych dofinansowania.

Wykonano już pierwszy etap polegający na ułożeniu sieci wraz z obsadzeniem przepompowni ścieków, to jest ułożono 183 metry rur grawitacyjnych i 310 rur tłocznych, wykonano przecisk pod rzeką Czarną oraz posadowiono przepompownię ścieków.

W trakcie wykonywania jest drugi etap kanalizacji, w ramach którego ułożono 1340 metrów rur grawitacyjnych i 1061 metrów rur tłocznych oraz 169 przykanalików. Do posadowienia została tylko oczyszczalnia ścieków.

Wykonawcą robót jest Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku. Całe zadanie pochłonie około 1,9 miliona złotych. Inwestycja powinna się zakończyć za około 2-3 miesiące.

/RB/

UDOSTĘPNIJ