Przed budynkiem Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, w którym mieści się Centrum Pomocy Uchodźcom stoją: (od lewej) Małgorzata Gusta, pani Wiktoria - konsultant do spraw uchodźców i Dariusz Czechowski (fot. Starostwo Powiatowe).

We Włoszczowie powstało Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne zapraszają obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny 24 lutego, do skorzystania z nowo powstałego Centrum Pomocy Uchodźcom. 

W punkcie tym można otrzymać: pomoc w nauce języka polskiego, psychologiczną, pomoc konsultanta w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, w zatrudnieniu, edukacji, usługę tłumacza przysięgłego, szkolenia zawodowe, opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania ze szkolenia, pomoc socjalno – bytową (finansową) na zakup między innymi żywności, środków czystości i innych potrzeb.

Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU) jest czynne codziennie w godzinach: 7.30 - 15.30 (budynek Starostwa Powiatowego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, telefon 41 39 44 993, 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl) oraz między 16 a 20 (Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, telefon 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl). Punkt pomocy dla Ukraińców otworzyli 11 lipca starosta Dariusz Czechowski i członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

/RB/

Plakat informujący w dwóch językach o nowo powstałym Centrum Pomocy Uchodźcom we Włoszczowie (oprac. Starostwo Powiatowe).