Leciwy, zagrażający bezpieczeństwu wiadukt nad Centralną Magistralą Kolejową w Bichniowie zostanie przebudowany.

Wiadukt w Bichniowie zostanie wyremontowany. Nie będzie już zagrażał bezpieczeństwu pasażerów kolei

Starostowie powiatu włoszczowskiego podpisali umowę z przedstawicielem warszawskiej firmy Intop na przebudowę leciwego wiaduktu Secemin-Bichniów, leżącego nad Centralną Magistralą Kolejową wraz z dojazdami drogą powiatową na odcinku około 400 metrów.

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – czytamy na stronie internetowej powiatu.

Prace budowlane mają się zakończyć najpóźniej do 31 sierpnia 2021 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,7 miliona złotych. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także z budżetu powiatu włoszczowskiego i gminy Secemin.

/RB/

UDOSTĘPNIJ