Uczestnicy uroczystego odbioru rozbudowanej drogi powiatowej i wiaduktu w Skorkowie.

Wiadukt w Skorkowie i droga powiatowa pod nim na miarę XXI wieku. Otwarto ważny odcinek łączący powiat włoszczowski z jędrzejowskim

Ponad 1,6 miliona złotych kosztowała rozbudowa drogi powiatowej w Skorkowie. Osobno PKP zmodernizowało swój wiadukt nad drogą. Dzięki temu skończył się odwieczny problem wąskiego gardła, które powodowało zatory. W symbolicznym odbiorze końcowym inwestycji uczestniczyło 20 osób. 

11 lipca odebrano uroczyście przebudowany odcinek drogi o długości ponad 600 metrów w Skorkowie. W spotkaniu wzięli udział między innymi poseł Bartłomiej Dorywalski, przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego Robert Wzorek, radny Sejmiku Województwa Artur Konarski, władze samorządowe powiatu na czele z wicestarostą Łukaszem Karpińskim i przewodniczącym rady Zbigniewem Matyśkiewiczem oraz wójt Krasocina Ireneusz Gliściński.

Droga powiatowa w Skorkowie zyskała nową, poszerzoną nawierzchnię, chodniki oraz całą niezbędną infrastrukturę. W tym samym czasie kolej przebudowała też swój wiadukt nad nią, dzięki czemu skończył się odwieczny problem wąskiego gardła, które uniemożliwiało jednoczesny ruch aut osobowych w dwóch kierunkach, nie wspominając o samochodach ciężarowych, które bardzo często kursują tą trasą na odcinku Małogoszcz – Bukowa.

Inwestycja ta znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi – zarówno osób poruszających się jezdnią, jak i pieszych. W imieniu Zarządu Powiatu dziękuję wójtowi gminy Krasocin i radnym Rady Gminy za udzielenie powiatowi dotacji na ten cel – powiedział wicestarosta Łukasz Karpiński.

Modernizacja drogi powiatowej kosztowała ponad 1,6 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło ponad 960 tysięcy, dotacja z gminy Krasocin – 320 tysięcy, powiat włoszczowski dołożył ponad 360 tysięcy (w tym przeszło 210 tysięcy z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 150 tysięcy ze środków własnych).

/RB/

UDOSTĘPNIJ