Władza powiatu włoszczowskiego odwiedziła przed świętami drogi w gminie Kluczewsko (fot. Starostwo Powiatowe Włoszczowa).

Władza powiatu włoszczowskiego wizytowała drogi wojewódzkie w Kluczewsku i Kurzelowie

Tuż przed świętami cały czteroosobowy Zarząd Powiatu Włoszczowskiego uczestniczył w wizytacji dróg wojewódzkich na terenie gmin Kluczewsko i Włoszczowa.

Władzom naszego powiatu towarzyszyli również wójt Kluczewska Rafał Pałka oraz zastępca dyrektora do spraw utrzymania sieci drogowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Dariusz Wróbel.

Podczas spotkania rozmawiano na temat ubiegłorocznej przebudowy mostu w Pilczycy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 742, objazdu drogami powiatowymi oraz dokumentacji projektowej chodników w Dobromierzu, Stanowiskach i Brześciu, leżących przy drodze 742.

W ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach lokalnych „Bezpieczni na 5+” zaproponowano do realizacji dwa zadania: przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką 742 w Międzylesiu oraz przebudowę skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych ulicy Leśnej w Kluczewsku z drogą wojewódzką.

Ponadto nasi samorządowcy dokonali oględzin drogi wojewódzkiej numer 785 w Kurzelowie, gdzie na początku miejscowości brakuje właściwego odwodnienia. Sprawę zgłosili im mieszkańcy.

Program „Bezpieczni na 5+” jest wspólną inicjatywą wojewody świętokrzyskiego i marszałka województwa. Jego głównym założeniem jest zidentyfikowanie najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych naszego regionu, a także określenie rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tych miejscach.

Celem nadrzędnym programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, a w szczególności  pieszych i rowerzystów. Program opiera się na trzech podstawowych filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna infrastruktura oraz bezpieczna prędkość.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ