Samorządowcy na największej inwestycji drogowej powiatu w Pilczycy: (od lewej) Łukasz Karpiński, Damian Moroń, Rafał Pałka, Dariusz Czechowski, Bożena Ławińska, Damian Bakalarz i inspektor nadzoru Włodzimierz Puto.

Władze samorządowe odwiedziły największe inwestycje drogowe powiatu w gminach Włoszczowa, Kluczewsko i Krasocin

19 i 20 czerwca władze samorządowe Powiatu Włoszczowskiego, Gmin Włoszczowa, Kluczewsko i Krasocin wizytowały największe i jednocześnie najdroższe tegoroczne inwestycje drogowe powiatu. Władza zadowolona jest z postępu prac.

W pierwszej kolejności Zarząd Powiatu na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim zaprosił burmistrza Włoszczowy Grzegorza Dziubka na drogę w Motycznie, która jest przebudowywana na odcinku aż 3 kilometrów (od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Oleszna do wiaduktu kolejowego w Międzylesiu).

Koszt tej inwestycji wyniesie około 5,7 miliona złotych, z czego blisko 4 miliony (70 procent) sfinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 300 tysięcy dołoży Gmina Włoszczowa, a resztę – 1,9 miliona zabezpieczy Starostwo Powiatowe. Drogę wykonuje kielecka firma Fart.

Na remontowanej drodze przed Motycznem: (od lewej) Damian Moroń, Łukasz Karpiński, Dariusz Czechowski i Grzegorz Dziubek.

Mieszkańcy Motyczna już we wrześniu będą mogli korzystać z nowej nawierzchni o standardzie na miarę XXI wieku – informuje zadowolony z postępu prac starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

Następnie władza udała się na największe tegoroczne inwestycje drogowe, które prowadzone są w sąsiedniej gminie Kluczewsko. Mowa o odcinku Ciemiętniki-Pilczyca oraz Jakubowice. W wizytacji tych dróg uczestniczyli 19 czerwca też przedstawiciele Gminy Kluczewsko w osobach między innymi wójta Rafała Pałki oraz przewodniczącej rady Bożeny Ławińskiej.

Największą realizowaną inwestycją drogową w gminie Kluczewsko i całym powiecie włoszczowskim jest obecnie 3,5-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 742 w Pilczycy do samych Ciemiętnik.

Władze powiatu i gminy Kluczewsko podczas wizytacji przebudowy drogi Pilczyca-Ciemiętniki.

Jezdnia zostanie tutaj poszerzona do 6 metrów, powstanie chodnik z masy asfaltowej o szerokości 2 metrów, zjazdy z kostki betonowej i betonu asfaltowego oraz kanalizacja deszczowa. Wykonawcą jest firma Kami z Kurzelowa.

Całe zadanie pochłonie ponad 8,3 miliona złotych. Powiat Włoszczowski pozyskał na nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości przeszło 5,8 miliona zł. Blisko 1,25 miliona złotych dołoży Gmina Kluczewsko i tyle samo zabezpieczy Powiat. Droga z Ciemiętnik do Pilczycy ma być gotowa pod koniec października.

W pobliskich Jakubowicach również trwa rozbudowa blisko 2 kilometrów drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Wykonawcą jest ta sama firma Kami. Zadanie to będzie kosztować ponad 4,7 miliona złotych, z czego przeszło 2,8 miliona dofinansowania pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1 milion przekaże Gmina Kluczewsko, a ponad 950 tysięcy będą stanowiły środki własne Powiatu.

Na drodze w Jakubowicach: (od lewej) Henryk Ludynia, Damian Moroń, Łukasz Karpiński, Bożena Ławińska, Dariusz Czechowski i Rafał Pałka.

Powiat Włoszczowski prowadzi też dwie duże inwestycje drogowe w gminie Krasocin. Mowa o drodze w Woli Świdzińskiej oraz budowie ronda w Występach.

Jeśli chodzi o Wolę Świdzińską, trwa tutaj rozbudowa 1,5 kilometra drogi, którą poprzedziła wycinka drzew, budowa kanalizacji deszczowej oraz dodatkowego oświetlenia ulicznego. Wykonawcą jest włoszczowska firma Dukt.

Na drodze w Woli Świdzińskiej: (od lewej) Leopold Kwapisz, Łukasz Karpiński, Piotr Spurek, Dariusz Czechowski, Damian Moroń, Dominik Kucharski, Paweł Macherski, Piotr Motyl i Ireneusz Gliściński.

Wartość tej inwestycji wyniesie przeszło 5,8 miliona złotych, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 3,5 miliona, Gmina Krasocin dołoży blisko 1,2 miliona i podobną kwotę zabezpieczy Powiat.

W Występach, z kolei, zostanie przebudowane ponad 800 metrów dwóch dróg powiatowych, a na ich skrzyżowaniu wybudowanie zostanie nowe rondo, a także chodniki i odwodnienie. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu. Wykonawcą jest firma Strabag z Pruszkowa.

Na placu budowy ronda w Występach: (od lewej) Dariusz Frączek, Ireneusz Gliściński, Ewa Frączek, Piotr Spurek, Marcin Lechowicz, Dariusz Czechowski, Leopold Kwapisz, Łukasz Karpiński i Damian Moroń.

Wartość robót wyniesie przeszło 2,1 miliona złotych, w tym dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi blisko 1,5 miliona, 425 tysięcy dołoży Gmina Krasocin, a ponad 406 tysięcy będzie pochodziło z budżetu Powiatu Włoszczowskiego. Warto dodać, że Powiat sfinansował również koszt wykupu gruntów pod tę inwestycję oraz przygotowania projektu w łącznej wysokości blisko 40 tysięcy złotych.

Władze samorządowe Powiatu Włoszczowskiego dziękują burmistrzowi Włoszczowy oraz wójtom Kluczewska i Krasocina, a także radom gmin za dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych. Bez tych dotacji gminnych – jak podkreśla starosta Dariusz Czechowski – remonty dróg nie byłyby możliwe.

/RB/

UDOSTĘPNIJ