Za docenienie służby strażackiej podziękował włoszczowskim samorządowcom komendant miejsko-gminny Norbert Celebański.

Włoszczowscy radni podnieśli wynagrodzenie strażakom- ochotnikom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu

16 złotych otrzymają członkowie ochotniczych straży pożarnych z gminy Włoszczowa za każdą godzinę udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do tej pory otrzymywali 9 złotych.

Radni miejscy podjęli uchwałę jednogłośnie na ostatnim posiedzeniu w dniu 25 lutego.  Radnym i burmistrzowi podziękował za okazywaną pomoc komendant miejsko-gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Norbert Celebański.

/RB/

UDOSTĘPNIJ