Na tym ruchliwym skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich i powiatowej powstanie jesienią rondo.

Wykonawca obwodnicy wybuduje jeszcze jedno rondo we Włoszczowie. We wrześniu ruszają roboty na ulicy Młynarskiej, Sienkiewicza i Głowackiego

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wyłonił wykonawcę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie.

17 sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował włoszczowskie samorządy o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 785 (ulica Sienkiewicza).

Stało się to niecały miesiąc od podpisania umowy w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, w której powiat i gmina zobowiązały się udzielić województwu na ten cel pomoc finansową w kwocie po 680 tysięcy złotych.

W przetargu zgłosiły się dwie firmy – Drog-Bud z Częstochowy, która buduje obwodnicę miasta oraz włoszczowski Dukt. Przetarg wygrała pierwsza firma, która zgodziła się wybudować kolejne rondo za ponad 1,8 miliona złotych. Inwestycja ma być zrealizowana do 15 listopada. Prace ruszą jeszcze we wrześniu.

U zbiegu dwóch dróg wojewódzkich 742 i 785 oraz drogi powiatowej powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym o średnicy 32 metrów wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, teletechnicznej i elektrycznej. Włoszczowskie samorządy starały się o budowę tego ronda od 2015 roku.

To długo wyczekiwana przez nas i mieszkańców inwestycja i cieszę się, że przy dobrej współpracy samorządów gminy, powiatu włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego udało nam się wreszcie doprowadzić ją do skutku. Dzięki przebudowie miejsce to stanie się dużo bezpieczniejsze, a dojazd do centrum miasta bardziej płynny – mówi starosta Dariusz Czechowski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ