Uczestnicy projektu mogli skorzystać z nowo zakupionych urządzeń fizjoterapeutycznych (fot. archiwum stowarzyszenia).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w nieznanowickiej świetlicy dzięki Fundacji Orlen

Dzięki Fundacji Orlen – Dar Serca grupa osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz seniorów mogła skorzystać w Nieznanowicach z zabiegów fizjoterapeutycznych pod okiem wykwalifikowanego specjalisty.

Zajęcia rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne odbywały się w świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach. W ramach projektu zakupiono również sprzęt fizjoterapeutyczny, który był używany podczas zabiegów.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać nie tylko z nowych urządzeń (aparatu do trakcji kręgosłupa, lampy solux na podczerwień, aparatu do drenażu limfatycznego, elektrostymulatora mięśni, półjeży balansowych, czy platformy wibracyjnej), ale również z wyposażonej siłowni świetlicy (rotor elektryczny, rowerek stacjonarny, atlas, drabinki, materace, czy piłki rehabilitacyjne).

Projekt pod nazwą „W drodze do sprawności” zrealizowano w ramach konkursu grantowego „Moje miejsce na ziemi”. Zadanie zostało sfinansowane z funduszy Fundacji Orlen – Dar Serca oraz środków własnych stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z Nieznanowic.

/RB/

UDOSTĘPNIJ