Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,8 kilowata u sołtysa Jakubowic Henryka Ludyni.

Zielona gmina. Kluczewsko stawia na odnawialne źródła energii i czyste powietrze

Gmina Kluczewsko dba o ekologię i jakość powietrza, dlatego mocno inwestuje w odnawialne źródła energii. Uruchomiła punkt konsultacyjny dla mieszkańców dotyczący programu “Czyste powietrze”. W partnerstwie z inną gminą przygotowuje tak zwany “Klaster energii”. 

Przede wszystkim w Kluczewsku zakończono i rozliczono projekt pod nazwą „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Przypomnijmy, że w czterech gminach powstało w sumie 138 solarnych systemów grzewczych oraz 126 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze słońca.

W Kluczewsku z projektu skorzystało blisko 100 mieszkańców, u których zamontowano 50 instalacji fotowoltaicznych i 49 kolektorów słonecznych.

Efektem tego projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła oraz umożliwienie wytwarzania centralnej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego – opowiada wójt gminy Rafał Pałka.

Wartość tego przedsięwzięcia wyniosła blisko 1,15 miliona złotych, z czego ponad 630 tysięcy dofinansowała Unia Europejska, resztę stanowił wkład mieszkańców gminy Kluczewsko.

Ale to nie jedyne działania mające na celu promocję „zielonej energii”. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą Kluczewsko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w kluczewskim urzędzie działa punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”.

Na miejscu przeszkolony pracownik udziela szczegółowych informacji dotyczących tego rządowego programu oraz pomaga zainteresowanym w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz w rozliczeniu otrzymanej dotacji.

Od grudnia ubiegłego roku z porad w naszym punkcie skorzystało przeszło pięćdziesięciu mieszkańców, z czego dziewiętnastu złożyło wnioski o dofinansowanie, a dwoje wnioski o płatność. Sama procedura składania dokumentów nie jest skomplikowana, a przeszkolony personel pomaga w kompleksowy sposób przygotować wymagane dokumenty – informuje wójt Rafał Pałka.

Gmina Kluczewsko wychodzi naprzeciw przyszłemu rozdaniu finansowemu i już teraz przygotowuje niezbędne dokumenty, które między innymi wyznaczą kierunki działań związanych z redukcją zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Dlatego w partnerstwie z inną gminą przygotowuje tak zwany „Klaster energii”.

Podstawowym celem “Klastra energii” jest wytwarzanie i dystrybucja energii na poziomie lokalnym. Efektem wspólnego przedsięwzięcia gmin z powiatu włoszczowskiego będzie przygotowanie dokumentacji strategicznej, która w przyszłości umożliwi rozwój energii odnawialnej na terenie gmin. Będzie można pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.

/RB/

UDOSTĘPNIJ