Jubilaci z władzą samorządową gminy świętowali Złote gody w Domu weselnym w Seceminie (fot. Urząd Gminy Secemin).

Złote gody 11 par małżeńskich z gminy Secemin. Po 50 latach razem pary spotkały się w… Domu weselnym

11 par małżeńskich z gminy Secemin świętowało 20 listopada jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia. Oprócz medali jubilaci otrzymali też po komplecie filiżanek od władz gminy.

Część oficjalną uroczystości zorganizowano w miejscowym Domu weselnym. Tutaj powitały jubilatów władze samorządowe gminy.

Złote gody to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście – podkreślał prowadzący uroczystość Dominik Stawiarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. –  Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego,  to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń.

Następnie  zaprosił wszystkich  do  obejrzenia okolicznościowej prezentacji multimedialnej, której celem było wspólne spojrzenie na minione lata jubilatów i refleksje z tym związane. Do jej przygotowania wykorzystano między innymi młodzieńcze fotografie małżonków, co wywołało u nich niemały entuzjazm.

W  dalszej  części  uroczystości  głos  zabrał  wójt  gminy Tadeusz Piekarski,  który  wyraził uznanie i podziw dla małżonków, że wbrew wszelkim przeciwnościom dochowali danej sobie 50 lat temu przysięgi małżeńskiej.

Następnie władze gminy dokonały aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta Polski. Wszyscy  goście  otrzymali też prezenty od gminy w  postaci filiżanek i kwiatów.

W imieniu jubilatów głos zabrała Barbara Pawłowska, która podziękowała władzom za pamięć i zorganizowaną imprezę. Następnie przy tradycyjnej lampce szampana wszyscy odśpiewali „Sto lat”, po czym – przy dźwiękach muzyki o tematyce miłosnej – jubilaci dzieli się wspomnieniami przy kawie i słodkościach.

/RB/

Jubilaci z gminy Secemin
Ilalia i Tadeusz Biernatowie, Kazimiera i Stanisław Foszmańczykowie, Cecylia i Rajmund Gilowie, Janina i Euzebiusz Krzyżanowscy, Grażyna i Leszek Młodożeńcowie, Irena i Zygmunt Oraczowie, Barbara i Kazimierz Pawłowscy, Stanisława i Józef Pośpiechowie, Aurela i Władysław Smagowie, Kazimiera i Henryk Zasuniowie, Lidia i Mieczysław Żmudowie.
UDOSTĘPNIJ