Od lewej: Tomasz Rejmer, komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP, Łukasz Huć – nowy komendant Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego, Krzysztof Suliga – skarbnik, Agnieszka Brzdąk, Aleksandra Bartyzel – członkinie oraz Gabriela Pustuł – zastępca komendanta hufca (fot. archiwum ZHP).

Zmieniły się władze Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego. Na czele organizacji stanął Łukasz Huć

Podharcmistrz Łukasz Huć został nowym komendantem Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego imienia Aleksego Dawidowskiego pseudonim Alek Związku Harcerstwa Polskiego.

23 listopada we Włoszczowie dobył się zjazd zwyczajny hufca, kończący kadencję 2015-2019. Podczas spotkania podsumowano czteroletnią działalność tej organizacji oraz wytyczono kierunki działań na kolejne cztery lata.

Wybrano również nowych przedstawicieli komendy hufca oraz członków Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Nowym komendantem został Łukasz Huć. W skład komendy hufca weszli również: Gabriela Pustuł – zastępca komendanta, Krzysztof Suliga – skarbnik, Aleksandra Bartyzel i Agnieszka Brzdąk – członkinie. Hufcową Komisję Rewizyjną utworzyli: Zbigniew Hermanowicz – przewodniczący, Aleksandra Jach i Anna Resiak – członkinie.

Podczas zjazdu wręczono także odznaczenia dla instruktorów i osób wspierających działania hufca. Brązowymi Krzyżami za zasługi dla ZHP wyróżniono Łukasza Hucia, Justynę Molędę i Ewę Terpic-Zając. Srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa zostali odznaczeni: Iwona Gieroń – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych numer 1 we Włoszczowie, Jarosław Jędrych – kierownik Referatu Utrzymania Zieleni i Nieruchomości Gminnych oraz Józef Ochocki – właściciel piekarni we Włoszczowie.

W wydarzeniu uczestniczyły władze samorządowe gminy i powiatu włoszczowskiego. Zjazd zakończył wspólny harcerski krąg, odśpiewanie piosenki obrzędowej „Bratnie słowo” oraz przesłanie w krąg „iskierki przyjaźni”.

/RB/

UDOSTĘPNIJ