Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i wodociągu w Żelisławiczkach: (od lewej) Marek Szpak, Robert Krakowski, Tadeusz Piekarski i Edyta Wójcik (fot. UG Secemin).

Będzie kanalizacja w Żelisławiczkach i łącznik wodociągowy Bichniów-Czaryż. Gmina wyremontuje też oczyszczalnię ścieków

Tuż przed i po świętach wielkanocnych władze gminy Secemin podpisały dwie umowy na budowę kanalizacji w Żelisławiczkach oraz łącznika wodociągowego Bichniów-Czaryż. Niebawem zostanie podpisana też umowa na modernizację oczyszczalni ścieków w Seceminie. Wszystkie inwestycje będą współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

5 kwietnia wójt Tadeusz Piekarski przy kontrasygnacie skarbnik gminy Edyty Wójcik podpisał pierwszą umowę z przedstawicielami firmy Budomont z Rzeszowa na wybudowanie blisko 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno-tłocznej) i rozbudowę ponad 230 metrów wodociągu w Żelisławiczkach. Dodajmy, że firma ta buduje obecnie kanalizację w Międzylesiu. W Żelisławiczkach ma rozpocząć prace na przełomie kwietnia i maja. Inwestycja pochłonie przeszło 3,8 miliona złotych.

Tydzień później, 11 kwietnia władze gminy podpisały kolejną umowę – tym razem na budowę wodociągu Bichniów-Czaryż o długości 3 kilometrów i wartości ponad 1,2 miliona. Zadanie to będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozpocznie się prawdopodobnie jesienią tego roku i zakończy pod koniec czerwca 2024 roku. Wykonawcą będzie firma Sigma z Niegowej (województwo śląskie).

Trzecią inwestycją w ramach projektu będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Seceminie za około 230 tysięcy złotych. Przy oczyszczalni ma powstać instalacja fotowoltaiczna o mocy około 50 kilowatów. Wykonawcą będzie firma Mag Computer z Koniecpola. Niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Warto dodać, że władze gminy zamierzają docelowo zwiększyć wydajność secemińskiej oczyszczalni z 200 do 270 metrów sześciennych ścieków na dobę. Pozwoli to na przyjmowanie większej ilości ścieków pochodzących z szamb przydomowych. Obecnie mieszkańcy terenów, gdzie nie ma kanalizacji, muszą zamawiać beczkowozy do opróżniania szamb, co wiąże się z znacznie większymi kosztami tych usług.

Wszystkie trzy inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne będą kosztować gminę Secemin około 5,3 miliona złotych, z czego blisko 5 milionów dofinansowania będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 260 tysięcy wkładu własnego zabezpieczy gmina.

Te inwestycje przyczynią się do poprawy i ochrony środowiska naturalnego. Poza tym wkrótce mieszkańcy Międzylesia i Żelisławiczek będą mogli przyłączać się do nowo budowanych sieci kanalizacyjnych, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie ich wydatków w stosunku do kosztów opróżniania i wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) – podkreśla wójt Secemina Tadeusz Piekarski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ