Wójt Tadeusz Piekarski (z lewej) z dyrektorem Duktu Pawłem Macherskim na wyremontowanej drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Seceminie.

Cztery przebudowane drogi w gminie Secemin za przeszło 2 miliony złotych. Samorządowi pomógł budżet państwa i Unia Europejska

Ponad 2 miliony złotych kosztowała przebudowa czterech dróg w gminie Secemin. Samorządowi pomógł finansowo budżet państwa i Unia Europejska.

8 września przedstawiciele Gminy Secemin, wykonawcy oraz inspektor nadzoru uczestniczyli w odbiorze technicznym czterech inwestycji.

Najdroższą była droga Krzepin-Zagórcze. Modernizacja ponad 1,5-kilometrowego odcinka kosztowała przeszło 1,1 milion złotych, z czego przeszło 750 tysięcy dotacji pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponad 221 tysięcy dołożyły Lasy Państwowe, a 56 tysięcy Gmina Secemin.

Drugą, co do wartości drogą, na którą samorząd pozyskał dofinansowanie z zewnątrz, był 300-metrowy odcinek w Gabrielowie (przez wieś). Remont pochłonął blisko 433 tysiące złotych. Gmina zapłaciła ze swojego budżetu jedynie 141 tysięcy, pozostałe 292 tysiące stanowiła dotacja ze środków Unii Europejskiej z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dwie ostatnie drogi, które odebrano 8 września, sfinansowała Gmina Secemin z własnych środków. Mowa o drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Seceminie (310 metrów), na którą gmina wydała 302 tysiące złotych oraz drodze w Ropocicach (do byłych magazynów Państwowych Zakładów Zbożowych o długości 280 metrów i wartości 296 tysięcy.

Wszystkie odcinki przebudował przebudował Zakład Budowlano-Drogowy Dukt z Włoszczowy. W odbiorze inwestycji uczestniczył dyrektor zakładu Paweł Macherski, a także wójt Secemina Tadeusz Piekarski, pracownik referatu inwestycji Monika Lecińska oraz inspektor nadzoru Jacek Staniek.

Przebudowy i remonty tych odcinków dróg gminnych przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu jazdy ich użytkowników – podkreślał wójt Piekarski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ