Wstęgę na drodze w Praczce przecięli: (od lewej) Damian Bakalarz, Julita Pura, ksiądz Wiesław Chęcina, Rafał Pałka, Bartłomiej Dorywalski, Damian Moroń i Sławomir Nowicki.

Droga Kluczewsko-Praczka-granica województwa uroczyście uroczyście oddana do użytku. To największa inwestycja drogowa gminy

Około 5,2 miliona złotych kosztowała przebudowa 5 kilometrów drogi gminnej z Kluczewska przez Praczkę do granicy z województwem łódzkim. To największa inwestycja drogowa gminy.

Uroczysty odbiór zmodernizowanego odcinka odbył się 25 listopada w Praczce i wzięło w nim udział ponad 20 osób, między innym poseł Bartłomiej Dorywalski, który pomógł gminie pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 4,9 miliona złotych (dotacja pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Blisko 260 tysięcy dołożyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z Łodzi. W efekcie gminę Kluczewsko ta inwestycja kosztowała niewiele (pokrycie kosztów przygotowania projektu). Wykonawcą był Zakład Budowlano-Drogowy Dukt z Włoszczowy.

Wójt gminy Rafał Pałka podziękował posłowi Dorywalskiemu i obecnemu na odbiorze nadleśniczemu Nadleśnictwa Przedbórz Sławomirowi Nowickiemu za wsparcie w pozyskaniu pieniędzy i udzieloną pomoc finansową.

Ta droga to otwarcie gminy Kluczewsko na zachód, czyli w kierunku Częstochowy i dalej Śląska – mówił wójt Rafał Pałka. – Jest to bardzo ważna inwestycja, która poprawiła bezpieczeństwo na wsi – dodał sołtys Praczki Damian Moroń.

Wstęgę, oprócz posła, wójta i nadleśniczego, przecięli też radni gminni Damian Bakalarz i Julita Pura, sołtys Damian Moroń oraz proboszcz Kluczewska, ksiądz Wiesław Chęcina, który wcześniej poświęcił nowy odcinek drogi.

Warto dodać, że przy okazji otwarcia drogi dwóch doktorów – Bartłomiej Dorywalski i Łukasz Kopera odsłoniło też przy skrzyżowaniu tablicę historyczną poświęconą Praczce, którą opracował doktor Kopera, historyk, dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.

Warto podkreślić, że w ramach tego dużego projektu drogowego gmina Kluczewsko wyremontowała też odcinek Stanowiska-Januszewice o długości ponad 3,5 kilometra za ponad 3,3 miliona złotych. Łącznie oba zadania drogowe pochłonęły przeszło 8,5 miliona złotych, z czego 8,1 milina gmina pozyskała z Polskiego Ładu.

/RB/

UDOSTĘPNIJ