Przedstawiciele organizacji pozarządowych z naszego powiatu z posłem Bartłomiejem Dorywalskim, członkiem Zarządu Powiatu Małgorzata Gustą i Pawłem Kwietniewskim z Fundacji Artwińskiego (fot. Dariusz Kanclerz).

Pierwszy w województwie Świętokrzyski Kongres Ekonomii Społecznej w Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych

140 uczestników reprezentujących 50 organizacji pozarządowych wzięło udział w pierwszej edycji Świętokrzyskiego Kongresu Ekonomii Społecznej we Włoszczowie.

W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kielcach zorganizował we Włoszczowie wydarzenie ekspercie dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych. Spotkanie odbyło się 27 lutego w sali bankietowej Villi Aromat.

Jednym z głównych tematów kongresu było omówienie zasad udzielania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i organizacjach pozarządowych. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać aktualne wyzwania ekonomii społecznej, ale także nawiązać współpracę i wymienić się doświadczeniami.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprezentowali możliwości pozyskania wsparcia z różnych programów.

W debacie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy oraz dyrektorzy kluczowych instytucji publicznych, między innymi poseł Bartłomiej Dorywalski, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ksiądz Stanisław Słowik, członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta oraz wójt Kluczewska Rafał Pałka.

Wydarzenie we Włoszczowie – można powiedzieć – miało charakter międzynarodowy, gdyż uczestniczyli w nim także przedstawiciele organizacji non profit z Marsylii (Francja).

/RB/

UDOSTĘPNIJ