Umowę z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim podpisał wójt Moskorzewa Andrzej Walasek przy kontrasygnacie skarbnika Magdaleny Kowalik (fot. UG Moskorzew).

Ponad pół miliona złotych na przebudowę i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie

Ponad 325 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymała Gmina Moskorzew na przebudowę i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego.

Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cała inwestycja pochłonie przeszło 530 tysięcy.

3 listopada wójt Moskorzewa Andrzej Walasek wraz ze skarbnikiem Magdaleną Kowalik podpisali umowę z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie zyska nową elewację, orynnowanie oraz zmodernizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Docieplone zostaną również piwnice wraz z częścią podziemną.

Pomieszczenia budynku będą pełnić nowe funkcje. Powstanie między innymi sala do gry w tenisa stołowego, czy sala muzyczna. Obiekt zostanie również wyposażony w nowoczesny sprzęt nagłaśniający oraz system alarmowy. Prace zostaną przeprowadzone wiosną przyszłego roku.

Realizacja tej inwestycji zapewni odpowiednie warunki do organizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych oraz różnego rodzaju inicjatyw społecznych – mówi wójt gminy Andrzej Walasek.

/RB/

UDOSTĘPNIJ