Wójt Secemina Tadeusz Piekarski (z lewej) z sołtysem Międzylesia Piotrem Białym w okolicy nastawni Żelisławice, gdzie ma powstać oczyszczalnia ścieków.

Rusza kluczowa i długo oczekiwana inwestycja w gminie Secemin. Chodzi o kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Międzylesiu

Blisko 8 milionów złotych będzie kosztować wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Międzylesiu. To główna inwestycja gminy. Prace ziemne ruszają niebawem.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia wójt gminy Secemin Tadeusz Piekarski podpisał umowę z wykonawcami – firmami Ekokanwod z Nowego Korczyna, która wybuduje oczyszczalnię o wydajności 120 metrów sześciennych na dobę i Budomont z Rzeszowa, która zajmie się położeniem sieci kanalizacyjnej o długości 1,7 kilometra.

Dokumentację techniczną, postępowanie przetargowe oraz umowy przygotowały pracownice Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy – Edyta Włodarska i Martyna Grzesik.

Oba zadania będą realizowane w jednym czasie i mają być oddane do użytku do września przyszłego roku. Łączny koszt budowy kanalizacji i oczyszczalni wyniesie blisko 7,8 miliona złotych, w tym sama oczyszczalnia pochłonie 5 milionów.

Dodajmy, że w ubiegłym roku gmina Secemin otrzymała na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 4,8 miliona dofinansowania z pierwszej edycji programu rządowego Polski Ład. Brakujące 3 miliony będzie musiał dołożyć samorząd, na co zaciągnie kredyt w przyszłym roku.

Inwestycja ta długo musiała czekać na realizację. Powodem były trudności z wyłonieniem wykonawcy z uwagi na wysoki koszt tego przedsięwzięcia. Dopiero po około 9 miesiącach od podpisania umowy na dofinansowanie z budżetu państwa udało się wybrać dwóch wykonawców.

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrony środowiska – mówi wójt Secemina Tadeusz Piekarski.

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że kanalizacja wreszcie się rozpoczyna.

Mieszkańcy są bardzo zainteresowani tą sprawą, dopytują o tę inwestycję i deklarują chęć podłączenia do sieci, gdy powstanie. Obecnie korzystamy z szamb przydomowych, co jest bardzo kłopotliwe, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych – opowiada sołtys Międzylesia Piotr Biały.

Będzie to pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w tej części gminy Secemin. W przyszłym roku samorząd planuje kanalizację w Żelisławiczkach. Ma powstać tam ponad 3 kilometry sieci. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 7 milionów złotych.

Po Żelisławiczkach do skanalizowania będą Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica i Dębie, a w następnej kolejności Żelisławice, Czaryż i Psary – to priorytetowe zadania do wykonania, ale już w przyszłej kadencji samorządu. Obecnie poziom skanalizowania gminy Secemin wynosi 37 procent.

/RB/

UDOSTĘPNIJ