Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy przekazała szpitalowi powiatowemu sprzęt o wartości blisko 57 tysięcy złotych

Kardiomonitor modułowy wyposażony w moduł kapnografii, pomiaru o2 (czujnik paramagnetyczny) oraz moduł mechaniki oddechowej (artema RM) przekazała Fundacja Jesteśmy Blisko włoszczowskiemu szpitalowi.

Czytaj więcej