Punktem kulminacyjnym obchodów było spotkanie pod pomnikiem upamiętniającym zwycięską bitwę Armii Krajowej z Niemcami w Chotowie.

Uczczono 77. rocznicę zwycięskiej bitwy Armii Krajowej w Niemcami pod Chotowem

24 października, po rocznej przerwie, w gminie Krasocin odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 77. rocznicy zwycięskiej bitwy partyzantów Armii Krajowej z Niemcami pod Chotowem. Przybyło bardzo dużo uczestników.

Najpierw spotkali się oni tradycyjnie na cmentarzu parafialnym w Olesznie, gdzie odmówili krótką modlitwę, a następnie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

Następnie uczestnicy przemaszerowali w uroczystym pochodzie do miejscowego kościoła na mszę świętą w intencji poległych i zmarłych uczestników bitwy pod Chotowem w dniu 30 października 1944 roku, sprawowaną przez księdza wikariusza Mariusza Rozina.

Ostatnim punktem uroczystości patriotycznej w gminie Krasocin było spotkanie pod pomnikiem upamiętniającym zwycięską bitwę Armii Krajowej z Niemcami w Chotowie. Tutaj przeprowadzono Apel poległych, oddano salwę honorową na cześć bohaterów, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Na koniec odbyło się tradycyjne spotkanie przy ognisku w lesie, gdzie przybyli goście posilili się grochówką, bigosem i kiełbaskami, o które zadbali szkoła i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Oleszna.

W uroczystości patriotycznej wzięło udział kilkanaście pocztów sztandarowych, władze samorządowe powiatu i gminy Krasocin, służby mundurowe, kombatanci, strażacy i licznie przybyli mieszkańcy.

Rangę uroczystości podniosła obecność 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego pseudonim „Nurt”. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Oleszna. Spotkanie prowadził Ryszard Kowalczyk, nauczyciel historii z oleszyńskiej szkoły.

Obchody rocznicowe zorganizowali: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, gmina Krasocin, Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej w Olesznie, oleszyńskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Chotowa i Oleszna.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ