Umowę na dofinansowanie moskorzewskiego zabytku podpisał wójt gminy Andrzej Walasek z prezes Fundacji Most the Most Brygidą Ślabską.

Umowa na dofinansowanie murowańca w Moskorzewie podpisana. – To historyczny moment dla gminy – mówił wójt

8 grudnia wójt Moskorzewa Andrzej Walasek podpisał umowę z prezes Fundacji Most the Most Brygidą Ślabską na dofinansowanie w wysokości  miliona złotych rewaloryzacji zabytkowego budynku dworskiego – murowańca w Moskorzewie. Obiekt będzie gotowy za rok.

W tym historycznym wydarzeniu uczestniczył też dyrektor do spraw rozwoju kieleckiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego Janusz Krupa. Obecni byli także miejscowi radni oraz członkowie Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi. Po uroczystym podpisaniu umowy wystąpił zespół ludowy Moskorzewianie, który w tym roku świętował 15-lecie istnienia.

Jeśli chodzi o murowaniec – najstarszy, XVI-wieczny zabytek Moskorzewa, przejdzie on w przyszłym roku gruntowny remont. Wszystko dzięki grantowi w wysokości 1 miliona złotych, pochodzącemu z konkursu Nasz zabytek, w którym to gmina Moskorzew zajęła pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim. Konkurs zorganizowała Fundacja Most the Most z Warszawy, a wsparcie finansowe zapewnił Bank Gospodarstwa Krajowego.

Prace renowacyjne murowańca mają potrwać do 30 listopada 2023 roku i pochłoną łącznie około 1,1 miliona złotych, z czego brakujące 100 tysięcy dołoży gmina Moskorzew ze swojego budżetu.

Główną funkcją społeczną murowańca po rewaloryzacji będzie lokalna izba historii, o czym zdecydowali w głosowaniu mieszkańcy gminy. W przyszłości mają być tam organizowane wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne, a sam obiekt udostępniony turystom do zwiedzania. – To pozwoli, że Moskorzew ożyje – powiedział wójt Andrzej Walasek.

Warto przypomnieć, że inicjatywa, by przywrócić świetność XVI-wiecznemu budynkowi, który popadał w ruinę, wyszła od samych mieszkańców. To Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi złożyło wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków na dofinansowanie wykonania ekspertyzy budowlanej obiektu. To otworzyło drzwi do dalszych działań i ostatecznego sukcesu tej inwestycji.

Po kilkunastu latach doczekaliśmy historycznej chwili, pozyskaliśmy pokaźny grant na nasz murowaniec, najstarszy zabytek w powiecie włoszczowskim, perełkę tego regionu. Nawet nie marzyliśmy o takich pieniądzach. Gminy Moskorzew przy 20-milionowym budżecie nigdy nie byłoby stać na odnowę zabytków – powiedział wójt Andrzej Walasek, dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.

Warto podkreślić, że mijający rok jest przełomowy, jeśli chodzi o najważniejsze zabytki Moskorzewa. W listopadzie – jak pamiętamy – zakończył się pierwszy etap prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na sąsiednim budynku oficyny dworskiej z XIX wieku, która wraz z murowańcem wchodzi w skład zespołu pałacowo-dworskiego. Inwestycja ta pochłonęła około 825 tysięcy złotych, z czego 262 tysiące dofinansowania gmina pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałą kwotę pokryła ze swojego budżetu.

Na tym nie koniec, bowiem 28 listopada gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury na dofinansowanie w kwocie około 1,2 miliona złotych drugiego etapu remontu zabytkowej oficyny. W styczniu samorząd planuje złożyć jeszcze jeden wniosek (do Polskiego Ładu) na trzeci etap prac w oficynie oraz zagospodarowanie całego parku podworskiego. Moskorzew będzie się starał o 3,5 miliona złotych dotacji z budżetu państwa na ten cel.

/RB/

 

Zobacz również: https://www.moja-gazeta.com.pl/zabytkowa-oficyna-dworska-w-moskorzewie-ma-nowy-dach-8-grudnia-gmina-podpisuje-umowe-na-dofinansowanie-murowanca

UDOSTĘPNIJ