16 maja budowany wodociąg w ulicy Konopnickiej odwiedzili przedstawiciele gminy: (od lewej) Michał Szafrański, Grzegorz Dudkiewicz, Paweł Strączyński i Grzegorz Dziubek.

Najpierw wodociąg, potem asfalt. Ruszyła budowa sieci w ulicy Konopnickiej. Mieszkańcy doczekają się asfaltu na „księżycowej drodze”

W połowie maja rozpoczęła się budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej. Po zakopaniu rur rozpocznie się długo oczekiwana przebudowa drogi gminnej.

Roboty prowadzi włoszczowska firma Trans-Kop. Koszt inwestycji opiewa na kwotę około 85,5 tysiąca złotych i sfinansuje ją w całości Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W drugiej połowie czerwca ma być gotowe 274 metry wodociągu.

Zasili on okoliczne domostwa oraz budowany w tej części ulicy deweloperski blok mieszkalny na około 36 lokali, średnio dla ponad setki lokatorów. Inwestorem jest jedna z krasocińskich firm. 

Gdy już wodociąg będzie zakopany w drodze Gmina Włoszczowa przystąpi do długo oczekiwanej przebudowy ulicy Konopnickiej, określanej przez Urząd Gminy mianem „księżycowej drogi”. W tegorocznym budżecie Gmina zabezpieczyła na ten cel 1,2 miliona złotych.

Spółka WZWiK prosi mieszkańców o zgłaszanie chęci przyłączenia posesji do sieci wodnej. Można to zrobić w siedzibie firmy przy ulicy Sienkiewicza 43 lub telefonicznie pod numerem 41 39 43 680. „Ingerencja w terminie późniejszym w wybudowaną drogę będzie znacznie utrudniona, a koszty wykonania przyłączy z pewnością wyższe” – ostrzega Urząd Gminy na swojej stronie internetowej.

/RB/

UDOSTĘPNIJ