Zasłużony kombatant NSZ Stanisław Komisarczyk 20 sierpnia odszedł na wieczną wartę (fot. Ryszard Kowalczyk).

Zasłużony kombatant Narodowych Sił Zbrojnych Stanisław Komisarczyk pochowany na cmentarzu w Olesznie

22 sierpnia w Olesznie odbył się pogrzeb porucznika Stanisława Komisarczyka z Dąbrówek – wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych we Włoszczowie, długoletniego prezesa Koła Narodowych Sił Zbrojnych w Olesznie.

Hołd zmarłemu oddały licznie zgromadzone poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy parafii Oleszno. Uroczystość żałobną uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina.

Porucznik Komisarczyk zmarł 20 sierpnia w hospicjum szpitalnym we Włoszczowie. Swoje długie, bo trwające 88 lat życie, wypełnił pracą na rzecz środowiska kombatantów, lokalnej społeczności oraz ojczyzny.

Stanisław Komisarczyk rozpoczął swą służbę dla Polski przed 78 laty. W czasie II wojny światowej, mając 10 lat, złożył wraz z rodzicami przysięgę, ślubując na święty krzyż, i wstąpił w szeregi III Kompanii 204 Pułku Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonej przez kapitana Władysława Kołacińskiego „Żbika”. Pod pseudonimem „Dzik” wypełniał obowiązki łącznika, przemieszczając się między bazą NSZ na Zabrodach oraz miejscowościami Dąbrówki i Oleszno.

W 1990 roku był współinicjatorem wzniesienia pomnika poświęconego zwycięskiej bitwie oddziału NSZ majora Kołacińskiego pod Olesznem, który powstał na ulicy Przedborskiej, przy drodze powiatowej Oleszno-Przedbórz. Każdego roku w lipcu czynnie uczestniczył w uroczystości rocznicowej bitwy pod Olesznem przy tym pomniku (ostatni raz w 2021 roku). Od 1994 roku był członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych imienia Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, a w ostatnim czasie, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, jego honorowym prezesem.

Jako wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, działającej przy Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, wspierał działania zmierzające do upamiętnienia wydarzeń i postaci okresu II wojny światowej, przyczyniając się do organizacji wielu uroczystości o charakterze patriotycznym, które miały miejsce na terenie Oleszna, gminy Krasocin, powiatu włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego.

/RB/

UDOSTĘPNIJ