Członkowie komisji konkursowej i Zarząd Powiatu z nową dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: (od lewej) Łukasz Karpiński, Małgorzata Gusta, Dariusz Czechowski, Anna Baryła, Anna Suchanek, Rafał Pacanowski, Dariusz Mietelski i Cezary Nowak (fot. Starostwo Powiatowe).

Anna Baryła nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie. Zastąpiła Zdzisławę Pośpiech

11 marca, po przeprowadzonym konkursie, starosta włoszczowski Dariusz Czechowski powołał Annę Baryłę na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Anna Baryła w publicznych służbach zatrudnienia pracuje od 1995 roku. W Powiatowym Urzędzie Pracy piastowała dotychczas funkcje: pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy, kierownika działu ewidencyjno-informacyjnego, kierownika rynku pracy, a ostatnio kierownika centrum aktywizacji zawodowej. Od 28 lutego pełniła obowiązki dyrektora Biura Pracy, pod przejściu na emeryturę dotychczasowej szefowej PUP Zdzisławy Pośpiech.

Starosta Dariusz Czechowski gratuluje nowej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Annie Baryle (fot. Starostwo Powiatowe).

/RB/

UDOSTĘPNIJ