Gmina Moskorzew chce zrewitalizować za przeszło 3 miliony złotych park podworski, na terenie którego znajdują się też dwa zabytkowe budynki – murowaniec i oficyna.

Gmina Moskorzew chce uratować park podworski. Złożyła wniosek do do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

O 3 miliony złotych dofinansowania ubiega się gmina Moskorzew z budżetu państwa na rewitalizację zabytkowego parku podworskiego.

Wniosek został złożony 16 marca do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina chce ratować swój zabytkowy park przed dalszym niszczeniem. Prace rewitalizacyjne zakładają przede wszystkim ochronę drzewostanu oraz zagospodarowanie terenu wokół zabytkowych budynków oficyny dworskiej i murowańca, które wchodzą w skład zespołu pałacowo-dworskiego.

W ramach zadania mają być usunięte stare drzewa, przeprowadzone prace pielęgnacyjne i porządkowe, nasadzone nowe drzewa i krzewy, zasiana trawa. Gmina chce odtworzyć ciągi komunikacyjne, umieścić elementy małej architektury, utworzyć miejsca postojowe dla pojazdów oraz miejsca rekreacji i wypoczynku, wykonać oświetlenie oraz system monitoringu.

Cała inwestycja ma kosztować około 3,1 miliona złotych, z czego dotacja wyniesie aż 98 procent wartości inwestycji (gmina dołoży jedynie 60 tysięcy wkładu własnego). Prace rewitalizacyjne mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć jesienią 2024 r. Będzie to ostatni etap rewitalizacji terenu zabytkowego parku.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku zakończył się pierwszy etap prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku oficyny dworskiej z XIX wieku. Inwestycja ta kosztowała około 825 tysięcy złotych, z czego 262 tysiące dofinansowania gmina pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałą kwotę pokryła ze swojego budżetu.

Pod koniec listopada gmina złożyła kolejny wniosek do Ministerstwa Kultury na dofinansowanie w kwocie około 1,2 miliona złotych drugiego etapu remontu zabytkowej oficyny.

Do końca listopada, ale tego roku ma być z kolei zrewaloryzowany sąsiedni budynek – murowaniec (najstarszy, XVI-wieczny zabytek Moskorzewa), na który gmina otrzymała pod koniec ubiegłego roku 1 milion złotych dotacji od warszawskiej Fundacji Most the Most (samorząd jest obecnie w trakcie procedury przetargowej).

/RB/

UDOSTĘPNIJ