Uczestnicy podpisania umowy na remonty dróg: (od lewej) Bogdan Knapik, Kordian Kucharczyk, Michał Kozłowski, Małgorzata Łaskawiec, Grażyna Wójcik, Andrzej Walasek i Magdalena Kowalik (fot. UG Moskorzew).

Gmina Moskorzew wyremontuje remizę w Lubachowach i świetlicę w Przybyszowie oraz kilka dróg

Ponad 2,6 miliona złotych będzie kosztował remont dróg w Chlewicach, Chebdziu, Moskorzewie i Mękarzowie oraz modernizacja świetlicy w Przybyszowie i remizy strażackiej w Lubachowach. Prace ruszają po Nowym Roku.

W tym miesiącu Gmina Moskorzew rozstrzygnęła przetargi i podpisała umowy z wykonawcami na modernizację budynków użyteczności publicznej oraz dalszy rozwój infrastruktury drogowej.

Pierwsza część projektu dotyczy kontynuacji przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Chlewice, Chebdzie, Moskorzew oraz Mękarzów. Wykonawcą będzie lokalna firma Tranzit z Lubachów. Wartość robót wyniesie około 1,8 miliona złotych.

W ramach drugiej części zostaną zmodernizowane świetlica wiejska w Przybyszowie oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubachowach. Budynki zyskają nowe dachy, zostaną zmodernizowane, a teren wokół nich zagospodarowany również z myślą osobach niepełnosprawnych. Wykonawcą będzie firma Zbigniewa Galińskiego ze Słupi. Ta część projektu pochłonie ponad 813 tysięcy złotych.

Cała inwestycja będzie kosztować przeszło 2,6 miliona złotych, z czego dofinansowanie z szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 2,5 miliona. Gmina Moskorzew pozostałą część dołoży z własnego budżetu jako wkład własny.

W końcówce roku samorząd zamierza też rozstrzygnąć przetarg na przebudowę kolejnej drogi gminnej Chebdzie – Lubachowy, na którą pozyskał 63,63 procent dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Równie obiecująco, jeśli chodzi o inwestycje, zapowiada się też przyszły rok.

Rok 2024 będzie dla Gminy Moskorzew rekordowym pod względem ilości zaplanowanych inwestycji – mówi wójt Andrzej Walasek. – Będziemy kontynuować rozbudowę sieci wodociągowej, modernizację budynków użyteczności publicznej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, remonty dróg, planujemy też utworzenie żłobka gminnego oraz rewitalizację zabytkowego parku. Mamy nadzieję, że realizacja powyższych zadań przyczyni się do poprawy standardów życia mieszkańców oraz będzie bardziej atrakcyjna dla turystów.

/RB/

UDOSTĘPNIJ