Laptopy zakupiono dla uczniów między innymi z tej szkoły podstawowej w Moskorzewie (fot. Urząd Gminy Moskorzew).

Gmina Moskorzew zakupiła 19 laptopów do zdalnej nauki dla dzieci z rodzin wielodzietnych

19 laptopów do zdalnego nauczania uczniów głównie z rodzin wielodzietnych zakupiła gmina Moskorzew w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Zdalna Szkoła.

W celu umożliwienia kształcenia na odległość uczniom nie posiadającym sprzętu komputerowego, dyrektorzy szkół w Moskorzewie i Chlewicach zwrócili się do wójta gminy o wsparcie w postaci zakupu laptopów. Gmina pozyskała na ten cel 45 tysięcy złotych dotacji.

Dzięki pozyskanym środkom zakupiliśmy 19 laptopów, które w tym trudnym czasie zostały przeznaczone przede wszystkim dla uczniów z rodzin wielodzietnych, którzy mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie – opowiadał wójt gminy Andrzej Walasek.

/RB/

UDOSTĘPNIJ