Rada Miejska kadencji 2018-2023 z burmistrzem: (od lewej) Piotr Turczyński, Czesław Młynarczyk, Michał Szafrański, Robert Suliga, Dorota Hupa-Rutkowska, Krzysztof Suliga, Grzegorz Dziubek, Grzegorz Dudkiewicz, Anna Błaszczyk, Zbigniew Woldański, Jerzy Wiśniewski, Roman Sybis, Marek Gołda, Stanisław Klapa, Zbigniew Pasoń i Dariusz Gieroń.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. – Uważam, że to był dobry czas dla nas i naszych mieszkańców – mówił burmistrz

25 kwietnia odbyła się ostatnia sesja mijającej, ósmej kadencji Rady Miejskiej we Włoszczowie. 5,5 roku współpracy samorządowej podsumowali przewodniczący rady z burmistrzem.

– Jestem niezwykle zaszczycony, że mogłem przez 5,5 roku przewodniczyć tak szacownemu gronu – zaczął Grzegorz Dudkiewicz, informując, że w tym czasie rada obradowała na 61 posiedzeniach, podjęła łącznie 412 uchwał i tylko jedna została cofnięta przez Urząd Wojewódzki w trybie nadzoru.

Mijająca kadencja była bez wątpienia bardzo ważną dla Włoszczowy. Rada nie bała się podejmować trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Potrafiła wyznaczać właściwe kierunki rozwoju gminy, uchwalając ambitne plany inwestycyjne. Przez te lata potrafiliśmy w większości pracować zgodnie, czasami spierając się wewnętrznie nad wypracowaniem merytorycznie najlepszych rozwiązań. Bardzo często, a właściwie prawie zawsze udawało nam się ponad wewnętrznymi podziałami budować zgodę dla dobra uzasadnionych interesów wielu środowisk – mówił przewodniczący Grzegorz Dudkiewicz, dziękując radnym za „zaangażowanie, mądrość i dużą kulturę pracy”. Podziękował także burmistrzowi za bardzo dobrą współpracę i pogratulował wygranej w wyborach.


Grzegorz Dudkiewicz

Po Grzegorzu Dudkiewiczu głos zabrał burmistrz Grzegorz Dziubek. – Za nami wyjątkowa, historyczna, bo najdłuższa w ostatnich dziesięcioleciach samorządu terytorialnego kadencja. Kadencja niezwykle trudna, w której musieliśmy się zmierzyć z wieloma problemami i trudnościami, niezależnymi od nas – opowiadał Dziubek, wspominając o pandemii koronawirusa, inflacji, wojnie na Ukrainie, czy lokalnych problemach.


Grzegorz Dziubek

Na koniec Grzegorz Dziubek wręczył wszystkim 15 radnym symboliczne podziękowania oraz drobne suweniry. Kadencja Rady Miejskiej kończy się oficjalnie 30 kwietnia. Na 5 dni przed tą datą po raz ostatni zebrał się “stary” skład rady. W nowym zasiądzie 10 obecnych radnych, 5 osób wejdzie nowych. Sesja inauguracyjna nowej Rady Miejskiej kadencji 2024-2029, na której radni złożą ślubowanie i wybiorą spośród siebie prezydium, odbędzie się 7 maja o godzinie 10.

/RB/UDOSTĘPNIJ