Około 60 członków i władze samorządowe gminy wzięły udział w walnym zebraniu sprawozdawczym Gminnego Klubu Seniora w Kluczewsku.

Gminny Klub Seniora w Kluczewsku podsumował miniony rok i udzielił zarządowi absolutorium

19 maja w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Gminnego Klubu Seniora – to największa tego typu organizacja pozarządowa w powiecie włoszczowskim, licząca 115 członków.

Walne otworzył prezes organizacji, były radny gminny Henryk Łoszek. Następnie głos zabrał wójt Rafał Pałka.

Klub Seniora to największe stowarzyszenie w gminie Kluczewsko, liczące obecnie 115 członków. Ostatnie dwa lata pandemii były dla nas wszystkich bardzo trudne, miejmy nadzieję, że pandemia już nie wróci – mówił Rafał Pałka, dziękując zarządowi klubu za miniony rok i deklarując dalsze wsparcie ze strony samorządu.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności klubu, udzielono zarządowi absolutorium oraz omówiono plan działań na przyszłość. Rafał Pałka zapowiedział też organizację letniej imprezy dla seniorów – zaległej majówki, która planowana jest na 7 lipca. Seniorzy dopytywali też o wycieczkę do Sejmu, którą obiecał im poseł Bartłomiej Dorywalski.

Klub Seniora w gminie Kluczewsko liczy obecnie 115 członków – to największa tego typu organizacja w powiecie. Głównym celem jego działania jest integracja i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dla starszych mieszkańców.

Pomimo leciwego wieku kluczewskim seniorom nie można zarzucić braku aktywności. To oni pozyskali w zeszłym roku grant w wysokości 50 tysięcy złotych. Dzięki projektowi pod nazwą „Aktywni seniorzy w gminie Kluczewsko” zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, spotkanie integracyjne dla 150 osób starszych i samotnych, warsztaty komputerowe, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, czy nordic walking dla 60 osób. Z projektu skorzystały w sumie aż 764 osoby. Zakupiono też sprzęt dla klubowiczów o wartości 35 tysięcy złotych.

/RB/

UDOSTĘPNIJ