Zwycięskie KGW z Komparzowa z członkiem komisji konkursowej, władzami samorządowymi gminy Kluczewsko i wizytatorem Kuratorium Oświaty.

Gruscok z Komparzowa wygrał „Bitwę regionów” w powiecie włoszczowskim. W nagrodę otrzymał 1000 złotych

Koło Gospodyń Wiejskich z Komparzowa wygrało etap powiatowy konkursu kulinarnego „Bitwa regionów” we Włoszczowie. W nagrodę otrzymało 1000 złotych.

Konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich odbył się 18 czerwca na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Wzięło w nim udział kilkanaście stowarzyszeń z naszego terenu.

Pierwsze miejsce w powiecie zajął gruscok – komparska zupa owocowa z gminy Kluczewsko, która we wrześniu będzie reprezentować nasz powiat w etapie wojewódzkim w Kielcach.

Drugie miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Żelisławiczek za potrawę z pokrzywami (800 złotych nagrody), a trzecie KGW Czostków za prazoki (nagroda 500 złotych).

Piknik z produktem polskim we Włoszczowie zorganizowały Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ