Przed budynkiem szkoły w Chlewicach, gdzie ma powstać żłobek: (od lewej) dyrektor szkoły Beata Stańczyk, wójt Andrzej Walasek, skarbnik gminy Magdalena Kowalik i przewodniczący Rady Gminy Sebastian Kosowski.

Leśna kraina w Chlewicach. W gminie Moskorzew powstanie w tym roku pierwszy samorządowy żłobek

Gmina Moskorzew planując budżet na 2024 rok nie zapomniała również o oświacie. Jeszcze w tym roku chce otworzyć pierwszy żłobek samorządowy w szkole w Chlewicach o nazwie „Leśna Kraina”.

W ramach inwestycji zaadaptowana zostanie część pomieszczeń w tamtejszym Zespole Placówek Oświatowych. Na to zadanie Gmina Moskorzew pozyskała prawie pół miliona złotych dofinansowania z rządowego programu Maluch+. Dzięki tej dotacji planowane jest utworzenie 12 miejsc opieki dla dzieci do trzeciego roku życia.

Oprócz tego – jak informuje wójt Andrzej Walasek – przy obu placówkach oświatowych na terenie gminy zostaną przebudowane oczyszczalnie ścieków, a także zamontowane panele fotowoltaiczne w celu zmniejszenia rachunków za energię elektryczną.

/RB/

UDOSTĘPNIJ