Uczestnicy uroczystego przekazania samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kurzelów.

Najpierw przekazali wieńce dożynkowe, potem kluczyki do nowego samochodu strażackiego. Ostatnie dożynki w powiecie

11 września odbyły się w Kurzelowie dożynki parafialne – ostatnie w powiecie włoszczowskim. Najważniejszym punktem programu było przekazanie wartego ponad 900 tysięcy złotych nowego wozu bojowego dla miejscowej jednostki OSP.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym. Po nabożeństwie barwny korowód z sześcioma wieńcami, prowadzony przez kurzelowską orkiestrę dętą, udał się na plac filii Domu Kultury, gdzie odbył się tradycyjny obrzęd święta plonów, czyli przekazanie bochna chleba przez starostów – Halinę Gieroń i Ireneusza Janusa, ośpiewanie wieńców przez delegacje sołeckie oraz przekazanie ich władzom samorządowym gminy. Do odbioru wieńców zaproszono też posła Bartłomieja Dorywalskiego, proboszcza parafii księdza Jacka Bonio, radnego Sejmiku Województwa Artura Konarskiego oraz sołtysa Kurzelowa Adama Stępniewicza.

Podczas dożynek kurzelowskich rozstrzygnięto również konkurs na najsmaczniejszą zupę – wygrała paprykowa przygotowana przez sołectwo Danków Duży. W nagrodę zwycięzcy otrzymali czek o wartości 500 złotych, pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i dostali po 300 złotych. Nagrody finansowe ufundowała gmina Włoszczowa. W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki, młodzież szkolna, zagrała orkiestra dęta, a na koniec zespół MegaBeat.L.  

Ostatnie w tym roku dożynki w powiecie włoszczowskim połączone były z uroczystym przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To był najważniejszy punkt programu. Akt przekazania oraz kluczyki do wartego ponad 900 tysięcy złotych wozu bojowego wręczyli kurzelowskim druhom komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej generał Krzysztof Ciosek, poseł Bartłomiej Dorywalski, burmistrz Grzegorz Dziubek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz.

Pojazdowi dano na imię Renia – od marki Renault, a jego honorowymi rodzicami chrzestnymi byli Ilona Dymek i Jerzy Wiśniewski. Z okazji chrztu Reni chrzestni przekazali czek prezentowy w wysokości 3 tysięcy złotych dla potrzeb jednostki. Samochód kosztował ponad 917 tysięcy złotych, z czego 487 tysięcy przekazał gmina Włoszczowa, 400 tysięcy dotacji pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 30 tysięcy dofinansował Urząd Marszałkowski w Kielcach. Stary samochód Renault z 2014 roku ma trafić do OSP Bebelno.

W 2014 roku,  kiedy ubiegałem się o mandat burmistrza Włoszczowy, na zebraniu sołeckim w Kurzelowie zapowiedziałem zakupy nowych samochodów i modernizację remiz. Słowa stały się faktem. Nowe wozy mają Wola Wiśniowa, Czarnca i Kurzelów, a będą też w innych jednostkach – przypomniał burmistrz Grzegorz Dziubek i jednocześnie zapowiedział kompleksową modernizację kurzelowskiej strażnicy.

/RB/

UDOSTĘPNIJ