Stypendyści premiera w roku szkolnym 2021/2022 ze swoimi rodzicami, dyrektorami szkół, parlamentarzystami i samorządowcami.

Najzdolniejsi uczniowie szkół średnich we Włoszczowie otrzymali stypendia premiera. Wyróżnienia wręczało dwóch posłów

10 uczniów z trzech włoszczowskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat i jedna z Zakładu Doskonalenia Zawodowego otrzymało stypendium prezesa Rady Ministrów w wysokości 3 tysięcy złotych na rok.

Byli to: Julia Synowska i Michał Hudobski z I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego, Amelia Bartos i Kinga Natkowska (liceum) oraz Michał Jamróz i Kacper Nowak (technikum) – wszyscy z Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego, Dajana Orzeł i Małgorzata Rydz (liceum) oraz Bartłomiej Drozdowski i Marcin Wójcik (technikum) – uczniowie Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica. Stypendystom towarzyszyli w tym wyjątkowym dniu ich rodzice oraz dyrektorzy szkół.

Akty nadania stypendium wręczył włoszczowskiej młodzieży 12 kwietnia w Starostwie Powiatowym doradca premiera, poseł Krzysztof Lipiec w obecności władz samorządowych powiatu, od których laureaci otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. W uroczystości uczestniczył też poseł Bartłomiej Dorywalski, który przekazał stypendystom albumy „Skarby ziemi świętokrzyskiej”. Wcześniej poseł Dorywalski udał się też do Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, żeby pogratulować 11 stypendystce premiera – Wiktorii Szklarz, uczennicy Niepublicznego Technikum Zawodowego, która już drugi rok z rzędu otrzymała to wyróżnienie.

Warto podkreślić, że stypendium prezesa Rady Ministrów zostali uhonorowani uczniowie szkół średnich, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazywali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i zdobyli w niej najwyższe wyniki.

Jesteście najlepszymi z najlepszych. Nie możecie zmarnować talentów, którymi zostaliście obdarzeni, musicie je pomnażać. Proszę was, abyście pamiętali o swojej małej ojczyźnie, o Włoszczowie i żebyście tutaj wrócili po studiach – apelował poseł Krzysztof Lipiec.

 

Jesteście dumą naszego całego powiatu, naszej ziemi włoszczowskiej, jesteście naszą przyszłością i perspektywą. Cieszę się, że inwestujecie w naukę, bo nauka się opłaca – dodał poseł Bartłomiej Dorywalski.

Warto też dodać, że od niemal 20 lat również powiat włoszczowski funduje uzdolnionej młodzieży ze swoich szkół stypendia starosty za bardzo dobre wyniki w nauce. Do tej pory otrzymało je już dwustu uczniów, natomiast w bieżącym roku szkolnym ich grono powiększyło się o kolejne 18 osób. Stypendium starosty włoszczowskiego wynosi 2 tysiące złotych na rok.

/RB/

UDOSTĘPNIJ