Paweł Kwietniewski - kandydat na burmistrza Gminy Włoszczowa (fot. archiwum prywatne).

Niższe opłaty za śmieci, powrót komunikacji do miasta i na terenach wiejskich oraz dialog z mieszkańcami – konkrety Pawła Kwietniewskiego

Paweł Kwietniewski – znany działacz organizacji pozarządowych popierany przez Prawo i Sprawiedliwość – jest jednym z kandydatów na stanowisko burmistrza Gminy Włoszczowa. Zapytaliśmy go o wizję rozwoju gminy i priorytety.

Redakcja: Panie Pawle, skąd decyzja o kandydowaniu na burmistrza Gminy Włoszczowa?

Paweł Kwietniewski: – Mówiąc głosem mieszkańców samorządu, gmina Włoszczowa potrzebuje dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. To oczywiście tylko ogólne określenie, ale kryje się pod nim wiele strategicznych działań, które wpłyną na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Chciałbym, żeby mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu gminy mieli równy dostęp do wszystkich usług, jakie oferuje samorząd. Aby nikt nie czuł się wykluczony i zapomniany. Posiadam doświadczenie w administracji publicznej i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co będzie dużym wsparciem przy realizacji konkretnych działań.

W Pana programie znaleźć można wiele priorytetów. Od jakich zmian zacząłby Pan po objęciu stanowiska burmistrza?

– Potrzeb jest oczywiście wiele i sukcesywnie należy je realizować, przede wszystkim poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych pochodzących zarówno z Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa. Rozmowy z mieszkańcami samorządu są najważniejsze w ustalaniu harmonogramu realizacji zadań. Jako najczęściej pojawiające się problemy, mieszkańcy wymieniają brak odpowiednich połączeń komunikacyjnych, problem z niedostępnością lekarzy, rosnące opłaty za wywóz śmieci oraz mała liczba budujących się nowych mieszkań. Zacząłbym więc od tego, co najważniejsze jest dla mieszkańców, bo nie wyobrażam sobie, aby jakiekolwiek z działań realizowane było wbrew woli mieszkańców. Białe plamy komunikacyjne na mapie naszej gminy należy niezwłocznie wyeliminować tak, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp m.in. do przychodni, aptek, bibliotek czy wydarzeń kulturalnych. Do Kurzelowa i Konieczna muszą powrócić lekarze, którzy zadbają o zdrowie mieszkańców tych miejscowości. Nie należy zapominać również o tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzeniu miejsc przyjaznych inwestycjom. Bardzo ważny dla samorządu jest również rozwój infrastruktury drogowej, chodników, ścieżek rowerowych czy modernizacja sieci kanalizacyjno-wodociągowej.

Zadania te chciałby Pan zrealizować wspólnie z drużyną do Rady Miejskiej, którą niedawno zaprezentował Pan za pośrednictwem social mediów oraz z mieszkańcami. Co Pan przez to rozumie?

– Dokładnie tak, ludzie, których rekomenduję do Rady Miejskiej we Włoszczowie to osoby przede wszystkim pracowite, doświadczone, chcące realizować przedsięwzięcia, dzięki którym samorząd zmieni swoje oblicze i stanie się atrakcyjnym miejscem do życia, założenia rodziny, gdzie znalezienie dobrze płatnej pracy będzie po prostu możliwe. Chcę cały czas utrzymać bliski kontakt z mieszkańcami poprzez obecność na spotkaniach sołeckich, na których musi być zawsze przedstawiciel gminy. Proponuję również organizację spotkań z mieszkańcami, także w formule online. Radni będą mieć stałe dyżury przyjęć mieszkańców oraz udostępnią kontakt telefoniczny i e-mailowy. To przede wszystkim służyć będzie ułatwieniu kontaktu pomiędzy mieszkańcami a urzędem.

Jaka będzie Pana strategia na rozwiązanie problemu zakładu przetwarzania padliny w mieście? Nadal mocno działa ruch społeczny, który walczy z tym inwestorem.

– Bardzo dobrze, że mieszkańcy działają i nie są obojętni w stosunku do tej sprawy. Powstało też specjalne stowarzyszenie, które mocno skupia się wokół tego tematu. Nie pozwolę, aby to, na co przez całe życie pracowali nasi przodkowie, zostało zniszczone. Wspólnie z posłem Bartłomiejem Dorywalskim, samorządem powiatu i wojewódzkimi służbami użyjemy wszelkich dostępnych instrumentów prawnych, żeby ta firma nie zniszczyła życia naszym mieszkańcom. Osobiście uważam, że ten temat dotyka całej gminy. Powstanie takiego zakładu wpłynęłoby negatywnie na komfort naszego życia oraz ceny gruntów i mieszkań. Pracowałem intensywnie przy przygotowaniu wniosku do SKO wspólnie z posłem Dorywalskim oraz tworzyłem liczne pisma do organów i inspekcji, żeby podjęli odpowiednie działania w tej sprawie. Byłem, jestem i będę przeciwko inwestycjom, których mieszkańcy nie chcą w naszej gminie.

Gdzie konkretnie realizowane będą inwestycje, o których Pan wspomina – w mieście, czy na wsi?

– To bardzo błędne spojrzenia na miasto i wieś. Jesteśmy jedną gminą i problemy terenów wiejskich, to również problemy mieszkańców samej Włoszczowy. Po rozmowach z mieszkańcami dochodzę do wniosku, że również nasze wyzwania i oczekiwania są wspólne. Brak komunikacji miejskiej w mieście i problem z busami na terenach wiejskich to ogromne utrudnienie dla mieszkańców. Zmienimy to, będzie dworcówka z przystankiem przy szpitalu. Dostępna będzie komunikacja na terenach wiejskich. Kolejna sprawa to problem z dostępem do lekarzy, ośrodki w Kurzelowie i Koniecznie istnieją, zachodzi więc konieczność zatrudnienia lekarza i zadbania o to, aby mógł tam przyjmować pacjentów. Szpital włoszczowski boryka się z problemem specjalistów, dlatego samorząd powiatu robi wszystko żeby pozyskiwać lekarzy. Będziemy wspierać powiat, żeby ten szpital istniał i się rozwijał.

Mówi Pan o dobrym klimacie dla rodzin, jak mamy to rozumieć?

– W tej kwestii moja wizja zakłada budowę mieszkań w formule SIM lub przy użyciu innych środków zewnętrznych. Słyszę głosy, że to nie rozwiąże problemu mieszkalnictwa, ale jestem przekonany, że wpłynie pozytywnie na ceny zakupu i wynajmu mieszkań. Kolejny krok to budowa placów zabaw, miejsc rekreacji i wprowadzenie różnego rodzaju ulg dla rodzin. Będę również kontynuował organizację różnych wydarzeń dla dzieciaków. Mokołajki, które zorganizowałem we Włoszczowie, cieszyły się ogromną popularnością. Takich wydarzeń powinno być znacznie więcej.

Dziękujemy za rozmowę

 

Program wyborczy Pawła Kwietniewskiego

 • Działania na rzecz poprawy infrastruktury gminnej, budowa i modernizacja dróg, chodników, przejść dla pieszych, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych i miejsc parkingowych w centrum miasta i na osiedlach

 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego i wymiana na energooszczędne

 • Wspieranie aktywności społecznej: mieszkańców, stowarzyszeń, sołectw, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku

 • Wspieranie działalności ochotniczych straży pożarnych – przeznaczenie zdecydowanie większej ilości środków na szkolenia, nowoczesny sprzęt ratujący życie

 • Rozwój sportu i aktywności ruchowej poprzez dotacje dla Klubów Sportowych

 • budowę miejsc rekreacji i placów zabaw

 • Dbanie o wysoki poziom szkolnictwa, wyższe stypendia dla najzdolniejszych uczniów

 • Budowa i remont świetlic wiejskich

 • Utworzenie Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych jako miejsca aktywności mieszkańców, platformy wymiany doświadczeń, budowania relacji i rozwoju gminy jako wspólnoty mieszkańców

 • Wspieranie Starostwa Powiatowego w przebudowie dróg powiatowych

 • Stabilne ceny za gospodarowanie odpadami

 • Usprawnienie transportu miejskiego – linia m.in. między dworcami PKP, dojazd do obiektów użyteczności publicznej, częstsze kursy busów na terenach wiejskich

 • Powrót do koncepcji przychodni i dostępu do lekarza na terenach wiejskich – Kurzelów, Konieczno

 • Budowa tanich mieszkań na wynajem dla młodych rodzin

 • Utworzenie strefy ekonomicznej

 • Szerokie konsultacje społeczne gminnych inwestycji

Kilka słów o Pawle KWIETNIEWSKIM 
lat 29, żonaty, zamieszkały we Włoszczowie. Wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej oraz Master of Business Administration na Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. Doświadczenie zawodowe: dyrektor Biura - Fundacja imienia Stefana Artwińskiego, specjalista ds. efektywności energetycznej, starszy inspektor – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, pracownik Biura Wojewody - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie; Działalność społeczna: strażak ochotnik, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszczowie, członek Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ