Wójt Moskorzewa Andrzej Walasek odwiedził 16 lutego modernizowaną remizę OSP w Chlewskiej Woli.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewskiej Woli rozpoczęła długo wyczekiwany remont strażnicy. Wkrótce roboty w OSP Damiany

Ponad 520 tysięcy złotych będzie kosztować modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewskiej Woli, która właśnie się rozpoczęła. Niebawem będzie też remontowana strażnica w Damianach za ponad 450 tysięcy.

Straż pożarna z Chlewskiej Woli przy współpracy z Gminą Moskorzew wyłoniła już wykonawcę. Jest nim konsorcjum firm Ger-Bud z Secemina. W ramach inwestycji budynek zostanie docieplony, zyska nowy dach i elewację.

Zadanie to pochłonie ponad 220 tysięcy złotych, z czego 187 tysięcy jednostka OSP pozyskała z Unii Europejskiej, brakującą kwotę do projektu OSP dołoży ze swojego budżetu Gmina Moskorzew.

Bardzo dziękuję druhom z OSP za zaangażowanie w remont budynku strażnicy. Bez ich pomocy nie byłoby możliwe rozpoczęcie powyższych prac. Realizacja zadania to pierwszy etap modernizacji budynku – mówi wójt Moskorzewa Andrzej Walasek i dodaje, że w drugim etapie Gmina przekaże druhom dodatkowe 300 tysięcy z Polskiego Ładu.

Warto dodać, że oprócz remizy w Chlewskiej Woli w przetargu Gmina Moskorzew uwzględni też remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach za ponad 450 tysięcy złotych. Dofinansowanie w tym przypadku będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Warto przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku przy remizie w Damianach wybudowano też instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kilowatów, która zapewni energię elektryczną dla całego obiektu.

Będzie to kontynuacja inwestycji mających na celu poprawę stanu budynków użyteczności publicznej, które będą służyć nie tylko strażakom-ochotnikom, ale będą również pełnić rolę świetlic wiejskich dla mieszkańców – podkreśla wójt Moskorzewa.

Warto nadmienić, że w ramach zaplanowanych inwestycji zmienią się nie tylko budynki straży, ale również przestrzeń wokół nich. Powstaną między innymi podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a pozostały plac zostanie wykostkowany.

/RB/

UDOSTĘPNIJ