Wstęgę do największej inwestycji gminnej w tej kadencji przeciął jako ostatni wójt Secemina Tadeusz Piekarski.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Międzylesiu za 8 milionów złotych uroczyście otwarte. To najważniejsze inwestycje Gminy Secemin

To najważniejsze inwestycje gminy w obecnej kadencji – mówił wójt Secemina, otwierając nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków i siec kanalizacyjną w Międzylesiu o łącznej wartości blisko 8 milionów złotych.

Uroczysty odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania strategicznej inwestycji Gminy Secemin miało miejsce 29 września. Najpierw władze gminne, sołtys wsi, przedstawiciele wykonawcy oraz prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przecięli wstęgę, a następnie ochrzczono szampanem reaktor oczyszczalni.

W ramach inwestycji powstał budynek techniczny, w którym znajduje się sitopiaskownik, urządzenia wentylacyjne, agregat prądotwórczy i pomieszczenia socjalne. Obok postawiono reaktor – główne urządzenie oczyszczalni.

Zadaniem oczyszczalni w Międzylesiu o docelowej przepustowości 120 metrów sześciennych ścieków na dobę będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej w Międzylesiu, Żelisławiczkach i Żelisławicach. Przede wszystkim rozwiąże ona problem mieszkańców z wywozem nieczystości ciekłych. Wójt zachęca do podłączania się.

W swoim wystąpieniu wójt Tadeusz Piekarski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej bardzo ważnej  dla społeczności Międzylesia, a Żelisławiczek i Żelisławic w niedalekiej przyszłości inwestycji.

Budowa oczyszczalni kosztowała 5 milionów złotych, kolejne 2,8 miliona pochłonęła budowa 1,7 kilometra kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, która powstała w tym samym czasie. Gmina Secemin pozyskała na te zadania ponad 4,8 miliona złotych z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, 3 miliony dołożyła z własnego budżetu. Oczyszczalnię wybudowała firma Ekokanwod z Nowego Korczyna, a sieć kanalizacyjną przedsiębiorstwo Budomont z Rzeszowa.

Po zakończeniu pierwszego etapu kanalizowania Międzylesia rozpoczęła się budowa sieci dla pobliskich Żelisławiczek o długości 3,7 kilometra. Prace maja potrwać do czerwca przyszłego roku. – Zrealizowanie pierwszego i drugiego etapu tej inwestycji znacznie poprawi procent skanalizowania Gminy Secemin z 37 do blisko 50 procent – podkreślał wójt.

Tadeusz Piekarski dodał, że po zrealizowaniu najpilniejszych dla gminy inwestycji w dziedzinie oświatowej, to jest budowy przedszkola, termomodernizacji szkół, budowy boisk wielofunkcyjnych, inwestycji wodociągowych, czy też budowy dróg gminnych, to gospodarka kanalizacyjna będzie priorytetem gminy na najbliższe lata.

/RB/

UDOSTĘPNIJ