Od 16 marca Urząd Gminy we Włoszczowie jest zamknięty dla petentów (fot. Rafał Banaszek).

Wszystkie urzędy gmin w powiecie zamknięte dla petentów. Kluczewsko i Moskorzew wprowadzają kolejne ograniczenia

Duże ograniczenia dla petentów wprowadziły w połowie marca wszystkie urzędy gmin w powiecie włoszczowskim. Choć pracują, to praktycznie są niedostępne dla osób z zewnątrz. Nowe ograniczenia wprowadzono w gminie Kluczewsko i Moskorzew.  

Już 12 marca samorządy apelowały do społeczeństwa o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w urzędach i w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź przez telefon, ewentualnie przesunięcie ich na późniejszy termin. Po ostatnim weekendzie zaostrzono jeszcze bardziej środki bezpieczeństwa.

Od 16 marca bezpośredni kontakt interesantów z urzędnikami ograniczyły wszystkie gminy w powiecie. Włoszczowa, jako pierwsza, zdecydowała się na zamknięcie magistratu, choć urząd cały czas pracuje.

W sprawach pilnych należy używać dzwonka przy wejściu głównym do budynku. Przed wejściem na teren urzędu należy koniecznie zdezynfekować ręce przy pomocy bezdotykowego urządzenia ze specjalnym środkiem.

Bezdotykowe urządzenie do odkażania rąk w Urzędzie Gminy Włoszczowa.

Drzwi zamknięto też na klucz w pozostałych gminach. Wszystkie sprawy urzędowe można załatwiać jedynie drogą telefoniczną, elektroniczną, bądź w późniejszym terminie.

W Krasocinie rejestrowane są tylko zgony w Urzędzie Stanu Cywilnego – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem USC.

W Urzędzie Gminy Kluczewsko również niedostępne jest bezpośrednie wejście do budynku. Od 18 marca ograniczono tutaj kontakt interesantów z urzędnikami.

Zabarykadowane wejście na górę do Urzędu Gminy Kluczewsko.

Urzędnicy w Kluczewsku mają zakaz opuszczania budynku w godzinach pracy urzędu. Od 20 marca wójt Rafał Pałka wprowadził też zakaz korzystania z siłowni zewnętrznych i placów zabaw. Podobnie uczynił 23 marca wójt Moskorzewa Andrzej Walasek.

Również Urząd Gminy Secemin nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z petentem. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, jest możliwy osobisty kontakt z urzędnikiem.

/RB/

UDOSTĘPNIJ