Podczas odbioru drogi w Moskorzewie: (od lewej) Konrad Kuźnicki, Zdzisław Kozłowski, Jacek Staniek, Andrzej Walasek i Halina Michalczyk.

Odbiór końcowy rekordowej liczby dróg w gminie Moskorzew. 17 odcinków z nową nawierzchnią za ponad 4 miliony

Ponad 4 miliony złotych kosztowała modernizacja 17 odcinków dróg w gminie Moskorzew o łącznej długości ponad 9 kilometrów. Ponad 90 procent kosztów sfinansował Rządowy Fundusz Polski Ład.

25 lipca odbył się odbiór końcowy inwestycji z udziałem wójta gminy Andrzeja Walaska, inspektora nadzoru Jacka Stańka oraz przedstawicieli wykonawcy – Zdzisława Kozłowskiego (prezesa firmy Tranzit z Lubachów) oraz kierownika budowy Konrada Kuźnickiego.

Komisja odbiorowa odwiedziła aż 17 wyremontowanych dróg gminnych w siedmiu miejscowościach: Moskorzewie, Chebdziu, Lubachowach, Chlewicach, Chlewskiej Woli, Jadwigowie i Mękarzowie. Władze gminy nie wniosły zastrzeżeń.

Łączny koszt modernizacji wyniósł ponad 4 miliony złotych, z czego 3,99 miliona złotych dotacji (95%) samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład, ze swojego budżetu gmina dołożyła około 300 tysięcy.

­Mam nadzieję, że wyremontowane 17 dróg gminnych o łącznej długości ponad 9 kilometrów wpłyną na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówił wójt Moskorzewa Andrzej Walasek.

To nie koniec remontów. Jeszcze w tym roku nowe nakładki bitumiczne zyskają odcinki w Chebdziu i Mękarzowie, dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 491 tysięcy złotych (60 procent) oraz droga obok kościoła w Moskorzewie, na którą samorząd otrzymał dofinansowanie w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu, dedykowanej gminom popegeerowskim (remont pochłonie około 600 tysięcy).

/RB/

UDOSTĘPNIJ