Młodzieżowa Rada Miasta Włoszczowy ósmej kadencji z opiekunami i władzą samorządową gminy (fot. UG Włoszczowa).

Pierwsze sesje młodzieżowych rad powiatu i miasta Włoszczowy. Młodzi radni wybrali swoje prezydia i zgłosili pierwsze wnioski

9 grudnia odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rada Powiatu Włoszczowskiego pierwszej kadencji, a 3 dni później pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta ósmej kadencji.

Na pierwszych sesjach młodzież wybrała swoje prezydia. I tak, przewodniczącym Młodzieżowej Rady Powiatu kadencji 2022-2024 został Kacper Tatar, jego zastępcą – Karol Wiśniewski, sekretarzem – Alicja Napora i rzecznikiem – Magdalena Rajek. Rada ta liczy 15 członków.

Młodzież podjęła również pierwszą uchwałę w sprawie utworzenia komisji stałych w czterech obszarach tematycznych: aktywizacji młodzieży, kultury, nauki i edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska i klimatu.

Młodzieżowa Rada Powiatu zgłosiła też swój pierwszy wniosek do władz powiatu o wykonanie utwardzonej nawierzchni na parkingu przy Zespole Szkół numer 3, który skierowano do starosty włoszczowskiego.

3 dni później, 12 grudnia podobną inauguracyjną sesję miała Młodzieżowa Rada Miasta Włoszczowy ósmej kadencji, którą tworzy dziewięć osób. 

Najpierw przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz przyjął ślubowanie od młodych radnych. Następnie wspólnie z burmistrzem Grzegorzem Dziubkiem oraz przewodniczącym Komisji Oświaty Dariuszem Gieroniem wręczyli uczniom zaświadczenia o wyborze.

W dalszej kolejności wybrano nowe prezydium rady. Przewodniczącym  został uczeń szkoły w Bebelnie – Jakub Popczyk, a jego zastępczynią – Sabina Pytel ze szkoły w Koniecznie. Sekretarzem będzie Ewa Klapa z I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie.

Młodzieżową Radę Miasta tworzą reprezentanci szkół gminnych i powiatowych. Zostali wybrani przez swoich rówieśników i rówieśniczki w demokratycznych wyborach organizowanych w placówkach oświatowych. Ich kadencja trwa 3 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin.

Głównymi zadaniami MRM jest reprezentowanie interesów społeczności uczniowskich na szczeblu samorządowym, wsłuchiwanie się w ich głos, wspieranie młodzieżowych inicjatyw i działań, promowanie idei samorządowej oraz tworzenie nowych projektów dla młodych.

Warto przypomnieć, że Młodzieżowa Rada Miejska we Włoszczowie powstała 15 lat temu, w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza, obecnie posła Bartłomieja Dorywalskiego.

Młodzieżowa Rada Powiatu pierwszej kadencji
Kacper Tatar, Karol Wiśniewski, Alicja Napora, Magdalena Rajek, Natalia Borowska, Dawid Delczyk, Ewa Klapa, Zuzanna Łączek, Paweł Mikiewicz, Karolina Nagaba, Konrad Skutnik, Dominik Sornat, Karolina Szałańska, Wiktoria Szklarz, Kacper Tkacz.
Młodzieżowa Rada Miasta ósmej kadencji
Jakub Popczyk, Sabina Pytel, Ewa Klapa, Adam Plich, Szymon Rusek, Hubert Kozieł, Michał Rutkowski, Jakub Kosiński, Igor Tomasik.

/RB/

UDOSTĘPNIJ