Podpisanie umowy z Gminą Kluczewsko: (od lewej) Agnieszka Górska, Dariusz Czechowski, Rafał Pałka, Łukasz Karpiński i Małgorzata Gusta (fot. Starostwo Powiatowe).

Powiat Włoszczowski podpisał z gminami Kluczewsko i Krasocin umowy na dofinansowanie ważnych inwestycji drogowych

1 lutego Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podpisał z wójtami gmin Kluczewsko i Krasocin cztery umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Chodzi między innymi o największą inwestycję w Gminie Kluczewsko, czyli rozbudowę drogi powiatowej Ciemiętniki-Pilczyca o długości 3,5 kilometra.

Planowany koszt tego zadania ma wynieść 14,4 miliona złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 10 milionów, Gmina Kluczewsko udzieli Powiatowi Włoszczowskiemu ponad 2,1 miliona dotacji, który zabezpieczy taką samą kwotę.

Druga umowa podpisana z wójtem Kluczewska Rafałem Pałką dotyczyła remontu 130-metrowego chodnika w Ciemiętnikach. Wartość tego zadania to około 47 tysięcy złotych, z czego 37,4 tysiąca dofinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 4,7 tysiąca przekaże Gmina Kluczewsko i taką samą kwotę wyda Powiat.

Podpisanie umowy z Gminą Krasocin: (od lewej) Agnieszka Górska, Dariusz Czechowski, Ireneusz Gliściński, Łukasz Karpiński i Małgorzata Gusta (fot. Starostwo Powiatowe).
Podpisanie umowy z Gminą Krasocin: (od lewej) Agnieszka Górska, Dariusz Czechowski, Ireneusz Gliściński, Łukasz Karpiński i Małgorzata Gusta (fot. Starostwo Powiatowe).

W tym samym dniu władze Powiatu Włoszczowskiego podpisały też dwie kolejne umowy dotacji – tym razem z wójtem Krasocina Ireneuszem Gliścińskim.

Chodzi o rozbudowę dwóch dróg w Występach o łącznej długości 822 metrów i wartości 2,7 miliona złotych, z czego 1,9 miliona pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 425 tysięcy dołoży Gmina Krasocin i tyle samo Powiat Włoszczowski. Gmina udzieli też Powiatowi 325 tysięcy złotych dotacji na rozbudowę dróg w Ostrowie.

Dzięki wspólnemu finansowaniu inwestycji przez powiat i poszczególne gminy oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możemy zrealizować więcej zadań polegających na dostosowaniu dróg do obecnie obowiązujących standardów, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo ich użytkowników – powiedział starosta Dariusz Czechowski, dziękując obu samorządom gminnym za partycypowanie w kosztach remontów.

/RB/

UDOSTĘPNIJ