Uczestnicy podpisania umów w starostwie: (od lewej) Łukasz Karpiński, Ireneusz Gliściński, Dorota Jackiewicz, Małgorzata Gusta, Magdalena Kowalik, Andrzej Walasek, Dariusz Czechowski, Agnieszka Górska, Justyna Bugała-Piotrowska, Rafał Pałka, Edyta Wójcik i Tadeusz Piekarski (fot. Starostwo Powiatowe).

Powiat Włoszczowski podpisał z gminami umowy dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wzorem lat ubiegłych Powiat Włoszczowski udzielił dotacji z budżetu czterem gminom posiadającym uchwalone programy usuwania wyrobów zawierających azbest. 

5 marca w siedzibie starostwa odbyło się uroczyste podpisanie umów. Wzięli w nim udział – oprócz Zarządu Powiatu – wójtowie i skarbnicy gmin Krasocin, Kluczewsko, Secemin i Moskorzew. Umowy z gminami Radków i  Włoszczowa zostaną podpisane w późniejszym terminie. 

Łączna kwota wsparcia finansowego w bieżącym roku wynosi ponad 79 tysięcy złotych. W 2023 roku na dofinansowanie likwidacji azbestu samorząd powiatowy przeznaczył przeszło 26,6 tysiąca złotych, w poprzednich latach dużo więcej. Fundusze na ten cel pochodzą z dochodów Powiatu z tytułu opłat i kar administracyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska, którymi obciążane są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Współpraca samorządów gminnych z powiatowym w tym zakresie znacznie zwiększyła możliwość utylizacji wyrobów zawierających azbest, odbieranych od mieszkańców każdej z gmin – podkreśla starosta włoszczowski Dariusz Czechowski. Taka forma wsparcia pozwala również gminom, przy zabezpieczeniu własnych środków budżetowych i pozyskaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji większej ilości wyrobów zawierających ten niebezpieczny minerał – dodaje starosta.

/RB/ 

UDOSTĘPNIJ