Piotr Turczyński (pośrodku) ze swoją drużyną kandydatów do Rady Miejskiej przed Urzędem Gminy.

Program wyborczy komitetu Piotra Turczyńskiego. Czyli nasz pomysł na lepszą Gminę Włoszczowa

Przedstawiamy Państwu nasz program wyborczy na najbliższe lata, który streściliśmy w 18 konkretnych punktach. Jesteśmy przekonani, że nasze pomysły znajdą przychylność i akceptację mieszkańców Gminy Włoszczowa.

 1. Naszym sztandarowym zobowiązaniem będzie stworzenie terenu inwestycyjnego, przeznaczonego dla nowych inwestycji przemysłowych. Będzie to początek Włoszczowskiej Strefy Ekonomicznej – na wzór tej, która działa od dekady w Jędrzejowie. To jest powszechny postulat wśród ludzi młodego pokolenia i niezbędny warunek do rozwoju Gminy.

 1. Polepszymy jakość edukacji w szkołach wprowadzając i finansując katalog bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Zrobimy wszystko, by pozbyć się kolejek do przedszkoli i żłobków. Zrealizujemy nowe inwestycje w ramach programu Maluch+. Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach będzie naszym priorytetem. Zakwalifikowanie dziecka do żłobka nie może być uzależnione od nazwiska czy układów. Wrócimy do marzeń dzieci i rodziców tworząc bawialnię dla najmłodszych.

 1. Złożymy wnioski w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – dzięki temu będzie możliwe wybudowanie nowych mieszkań we Włoszczowie. Będą one skierowane do osób bez zdolności kredytowej, a które jednocześnie nie kwalifikują się do przydziału mieszkań socjalnych. Inwestycja SIM SMS umożliwi wynajęcie mieszkań z opcją wykupu na własność na preferencyjnych warunkach. Takie inwestycje realizowane są w naszym sąsiedztwie, w Jędrzejowie i Małogoszczy.

 1. Zdecydowanie mocniej wesprzemy seniorów z naszej Gminy. Wzmocnimy Włoszczowską Kartę Seniora 60+ o nowe możliwości w szerszej skali ogólnokrajowej. Zadbamy o wsparcie waszego zdrowia organizując programy profilaktyki zdrowotnej oraz aktywizacji ruchowej. Skupimy się też na bezpieczeństwie – potrzebujemy edukacji w zakresie przeciwdziałania oszustwom.

 1. Będziemy dążyć do rozwiązania problemu dostaw ciepła dla mieszkańców miasta Włoszczowa. Powinniśmy już dawno zrealizować budowę własnego – gminnego zakładu wytwarzającego ciepło dla osiedli oraz dla instytucji z niego korzystających. Przez obecną magistralę ciepłowniczą w powietrze uciekają miliony złotych – to Państwa pieniądze. Gminna ciepłownia, oparta o odnawialne źródła energii, zapewni znacznie niższe koszty ogrzewania, niż kooperacja z prywatnym podmiotem, nastawionym na maksymalizację zysków.

 1. Sięgniemy po raz pierwszy po dostępne od lat pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stworzymy własny gminny transport dla mieszkańców naszej Gminy. Ułatwimy tym samym komunikację pomiędzy dworcami kolejowymi oraz poprawimy dojazd do Włoszczowy dla mieszkańców całej Gminy. Będzie łatwiej dojechać do lekarza czy załatwić sprawy urzędowe – zwłaszcza dla osób starszych i tych, które nie są zmotoryzowane.

 1. W zakresie budowy i modernizacji dróg nie będzie półśrodków – droga to ma być droga, a nie prowizorka. Tam, gdzie to możliwe, musi mieć odpowiednią szerokość, ilości warstw asfaltu, chodnik, oświetlenie uliczne. Powrócimy do dobrej współpracy z władzami powiatu i województwa w zakresie wspólnego finansowania inwestycji. Wspólnymi siłami wybudujemy więcej. Skorzystamy też ze środków na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól rolnych.

 1. Będziemy wspierać działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomożemy KGW sięgnąć po środki na turystykę oraz organizację miejscowych wydarzeń z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla OSP zwrócimy się o pomoc do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu pozyskiwania środków finansowych na remonty, sprzęt, oraz doposażenie jednostek w nowe pojazdy. Będziemy wspierać świetlice wiejskie z uwzględnieniem codziennych potrzeb mieszkańców, a nie tylko od święta.

 1. Nie zmarnujemy żadnej nadarzającej się okazji na pozyskiwanie funduszy krajowych i europejskich. Będziemy składać wnioski nie czekając na ostatnią chwilę. Uzyskamy dofinansowanie i raz na zawsze domkniemy temat brakującej kanalizacji na wsiach. Bez oglądania się na to, która partia polityczna będzie te środki dzielić.

 1. Dokończymy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, tym samym obniżymy koszty, aby nie wygaszać oświetlenia nocami. Poprawimy bezpieczeństwo użytkowników dróg doświetlając przejścia dla pieszych.

 1. Deklarujemy Państwu, że powrócimy do organizacji Dni Włoszczowy. Zmienimy podejście do organizacji dożynek gminnych – dożynki będą dla rolników, a nie dla oficjeli brylujących na zdjęciach. Dostosujemy termin organizacji imprezy do czasu związanego z zakończeniem prac przy żniwach.

 1. Stworzymy warunki do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Nowoczesne, bezpieczne ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe z Włoszczowy do sąsiednich miejscowości zapewnią rekreację, ale przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W okresie zimowym zapewnimy mieszkańcom dostęp do lodowiska – coś czego nie było w naszej Gminie od lat – w tym zakresie można pozyskiwać środki przez Lokalną Grupę Działania.

 2. Naszym marzeniem jest też promenada w stronę włoszczowskiego Kopca św. Jana Nepomucena, ścieżka spacerowa, z elementami edukacyjnymi – o to miejsce należy wreszcie zadbać, a nie tylko dziesiątki razy o tym wspominać. W zachodniej części miasta brakuje placu zabaw porównywalnego do tego, który jest za basenem – zrobimy to.

 3. Nareszcie podejmiemy się modernizacji gminnego targowiska. Targowisko nie zmienia się od dekad. Wystarczy spojrzeć na plac targowy w Łopusznie, który w ciągu ostatnich kilku lat już trzeci raz jest modernizowany.

 4. Przeanalizujemy funkcjonowanie gminnych spółek. Usprawnimy ich działanie tak, żeby w kieszeniach mieszkańców i w budżecie Gminy pozostało więcej pieniędzy. Mając własne wysypisko i własną spółkę śmieciową nie możemy mieć jednych z najdroższych opłat za wywóz nieczystości w powiecie. Do prac porządkowych zakupimy własny sprzęt wielofunkcyjny, tak jak to zrobiły Gminy Radków i Kluczewsko kupując z dotacji rządowych ciągniki doposażone w pług, piaskarkę i zamiatarkę ulic – bo to jest właśnie rozsądne gospodarowanie zasobami gminnymi.

 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy chcielibyśmy – na wzór Starostwa Powiatowego – dostosować godziny pracy Urzędu Gminy w taki sposób, aby w poniedziałek Urząd otwarty był do godziny 17.00, natomiast w piątek – do godziny 15.00. Godziny przyjęć burmistrza zostałyby zaplanowane na poniedziałek w godzinach popołudniowych tak, żeby mieszkańcy nie musieli brać urlopu, chcąc spotkać się z włodarzem Gminy. Niezależnie od wyznaczonych godzin urzędowania, drzwi burmistrza będą zawsze otwarte dla mieszkańców, gdy sytuacja będzie tego wymagała.

 1. Nie możemy obiecać budowy stadionu za 50-60 mln zł – to potężne pieniądze i ogromne koszty utrzymania takiego obiektu. Obiecujemy natomiast, że zmodernizujemy istniejący stadion i dostosujemy go do wymagań naszych czasów, korzystając ze środków zewnętrznych dostępnych z Ministerstwa Sportu, Unii Europejskiej, ale też z partnerstwa publiczno-prywatnego.

 2. Wszystkie strategicznie ważne dla mieszkańców decyzje będą konsultowane z mieszkańcami. Przejrzystość i jawność w podejmowaniu decyzji jest najważniejsza, aby nie powtórzyły się sytuacje podobne do tych związanych z budową spalarni odpadów w 2021 roku oraz budową zakładu produkcji wysokogatunkowych protein w 2023 r. Zmienimy stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej na bardziej czytelną i z lepszą wyszukiwarką publikacji.

KWW Piotra Turczyńskiego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

UDOSTĘPNIJ