- Sytuacja jest naprawdę poważna, bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju jest zagrożone. Jeśli nie wyciągniemy odpowiednich wniosków, nasze rolnictwo upadnie – ostrzegał radny wojewódzki Artur Konarski na sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Rada Powiatu solidaryzuje się z protestującymi rolnikami i sprzeciwia się odchudzaniu podstawy programowej w szkołach

6 marca, na przedostatniej w tej kadencji sesji Rada Powiatu Włoszczowskiego podjęła jednogłośnie dwa stanowiska – w sprawie wyrażenia poparcia protestu rolników oraz zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach.

O wprowadzenie tych pism do porządku obrad wnioskowała grupa dziewięciu radnych koalicyjnych na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim i jego zastępcą Łukaszem Karpińskim.

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał przybyły na sesję w kamizelce odblaskowej prosto z protestu rolników radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w naszym województwie.

Odnosząc się do projektu stanowiska Rady Powiatu przedstawił on aktualną sytuację w rolnictwie i postulaty polskich rolników, czyli odstąpienie od przepisów narzuconego przez Unię Europejską Europejskiego Zielonego Ładu oraz uszczelnienie granic przed napływem „wątpliwej jakości” produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Sytuacja jest naprawdę poważna, bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju jest zagrożone. Jeśli nie wyciągniemy odpowiednich wniosków, nasze rolnictwo upadnie i będziemy jedli wątpliwej jakości żywność sprowadzaną ze wschodu – ostrzegał Artur Konarski.

Radny wojewódzki przypomniał, że akcja protestacyjna zainicjowana przez „Solidarność” Rolników Indywidualnych trwa już 24 dni w miasteczku zorganizowanym przy drodze krajowej 78 w Nagłowicach.

– Podjęliśmy wiele rozmów, wiele debat, ale nic z nich nie wynika. Ostatnio na spotkaniu w Nagłowicach był minister rolnictwa Czesław Siekierski, było około 400 osób, rozmawialiśmy przez cztery godziny, ale nie doszło do żadnego porozumienia ­– twierdził Konarski.

Po tym wystąpieniu nie było żadnej dyskusji na sesji. Rada Powiatu jednogłośnie 16 głosami za przyjęła stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia protestu rolników z powiatu włoszczowskiego, solidaryzując się z całą społecznością rolniczą i jej postulatami.

Następnie wicestarosta włoszczowski Łukasz Karpiński odczytał kolejne stanowisko dotyczące edukacji, a konkretnie poświęcone zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Rada Powiatu wyraża w tym piśmie zaniepokojenie planami Ministerstwa Edukacji Narodowej zmierzającymi do ograniczenia („odchudzenia”) obowiązkowego zakresu treści nauczania, rezygnacji z niektórych obowiązkowych lektur szkolnych, czy treści dotyczących takich bohaterów narodowych, jak hetman Stefan Czarniecki, Zawisza Czarny, rotmistrz Witold Pilecki, oraz święty ojciec Maksymilian Kolbe.

Oba stanowiska Rady Powiatu Włoszczowskiego zostaną wkrótce wysłane do wiadomości prezydentowi Polski, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu, ministrom rolnictwa i edukacji, świętokrzyskim parlamentarzystom, wojewodzie i marszałkowi województwa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ