22 stycznia władze samorządowe Gminy Moskorzew podpisały umowę na budowę 78 przydomowych oczyszczalni ścieków: (od lewej) radni Sebastian Kosowski, Dominika Bryła, Mirosław Szczechla, Justyna Całka, wykonawca Krzysztof Murawski, wójt Andrzej Walasek i skarbnik Magdalena Kowalik (fot. UG Moskorzew).

Rekordowy budżet Gminy Moskorzew w powiecie. Ponad 68 procent wszystkich wydatków pójdzie na same inwestycje!

68,6 procent wszystkich wydatków Gminy Moskorzew zostanie w tym roku przeznaczone na same inwestycje. Pod tym względem to rekordowy i wyjątkowy budżet samorządowy w powiecie włoszczowskim.

Plan dochodów i wydatków na ten rok Rada Gminy Moskorzew uchwaliła jednogłośnie 21 grudnia. Jeszcze nigdy w historii gminy nie było tylu zaplanowanych inwestycji. To jedyny budżet samorządowy w powiecie, gdzie wydatki majątkowe przekroczyły bieżące i to zdecydowanie. Co takiego ambitnego zaplanował samorząd Moskorzewa w tym roku?

Największą i najdroższą inwestycją, która rozpoczęła się już w zeszłym roku, będzie budowa ponad 15 kilometrów sieci wodociągowej na odcinkach: Moskorzew-Przybyszów, Przybyszów-Chebdzie, Chebdzie-Lubachowy, Lubachowy-Chlewice i Lubachowy-Damiany. W ramach tego projektu powstanie też nowe ujęcie wody w Chebdziu oraz zmodernizowane zostanie istniejące ujęcie w Moskorzewie.

Za 2 miliony złotych Gmina Moskorzew wybuduje mieszkańcom 78 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebuduje dwie oczyszczalnie w szkołach. Warto dodać, że mieszkańcy nie będą musieli ponosić żadnego wkładu własnego do tych inwestycji, współfinansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej i własnych samorządu.

W miejscowości Dalekie powstanie wodociąg o długości 1,6 kilometra – budowa pochłonie 900 tysięcy złotych. Za pół miliona złotych dotacji z Unii Europejskiej zostanie przebudowany zbiornik retencyjny w Moskorzewie.

W tym roku zmodernizowane zostanie kilka obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy, między innymi świetlica wiejska w Przybyszowie i remiza OSP z garażem w Lubachowach, o których już informowaliśmy miesiąc wcześniej. Gmina przeznaczy na ten cel 837 tysięcy złotych.

Remont przejdzie również Gminny Ośrodek Kultury w Chlewicach wraz z parkingiem, a także remizy w Chlewskiej Woli i Damianach. Inwestycje pochłoną kolejne 1,3 miliona.

Gruntownego remontu doczeka się budynek Urzędu Gminy, gdzie wymienione zostanie pokrycie dachowe, wzmocnione fundamenty, będą nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i odwodnienie, budynek zostanie docieplony oraz powstanie nowy parking. Zadanie to będzie kosztować 1,2 miliona złotych.

Dużo będzie się działo na drogach. Za około 1,7 miliona złotych przebudowane zostaną drogi gminne w Chlewicach, Chebdziu, Moskorzewie i Mękarzowie.

Ale nie będą to jedyne drogi, które przejdą remont w tym roku, dzięki pozyskanym przez Gminę Moskorzew 90-procentowym dotacjom z Rządowego Funduszu Polski Ład.

O nowe nakładki asfaltowe wzbogacą się również odcinki w: Perzynach, Chlewskiej Woli, Mękarzowie, Tarnawej Górze, Jadwigowie, Chlewicach, Dąbrówce i Moskorzewie – w sumie powstanie około 1,8 kilometra nowych nawierzchni. Za 600 tysięcy gmina przebuduje kilometrowy odcinek Chebdzie-Lubachowy.

Można powiedzieć, że po wykonaniu tych inwestycji Gmina Moskorzew zamknie temat remontów swoich dróg – nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskane olbrzymie dotacje z budżetu państwa, głównie z Polskiego Ładu.

W planach jest też rewitalizacja Mękarzowa – chodzi między innymi o modernizację zbiornika wodnego i zagospodarowanie placu wokół remizy OSP. Gmina zaplanowała na ten cel około 1 milion złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Moskorzewie ma otrzymać w tym roku wart półtora miliona złotych nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, sfinansowany w 85 procentach przez Unię Europejską i środki własne gminy.

Pisząc o budżecie Moskorzewa, nie sposób nie wspomnieć o ochronie zabytków. Przede wszystkim zakończy się trwająca od zeszłego roku rewaloryzacja zabytkowego murowańca (tegoroczne wydatki wyniosą 1 milion złotych).

Dzięki milionowej dotacji z Polskiego Ładu i 100 tysiącach wkładu własnego gminy rozpocznie się pierwszy etap rewitalizacji zabytkowego parku podworskiego w Moskorzewie.

Skorzystają też dwa kościoły parafialne – w Moskorzewie zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie, a w Chlewicach zostanie ocieplony strop świątyni. Na obie inwestycje sakralne Gmina Moskorzew otrzymała 550 tysięcy złotych dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Budżet na 2024 rok jest wyjątkowo ambitny i bardzo trudny do wykonania. Jest rekordowy, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Od początku roku rozpoczęliśmy bardzo intensywnie jego realizację, żeby móc zdążyć ze wszystkimi zaplanowanymi zadaniami – mówi Andrzej Walasek.

Budżet Gminy Moskorzew 2024
Dochody – 31,2 miliona złotych, wydatki – 34,6 mln zł (bieżące – 13,1 mln, majątkowe – 21,4 mln), deficyt – 3,4 mln (zostanie sfinansowany z wolnych środków gminy); największe wydatki: wodociągi i przydomowe oczyszczalnie ścieków – 10,8 mln zł, oświata i wychowanie – 5,4 mln, administracja publiczna – 3,5 mln; zadłużenie gminy na koniec 2023 – 1,7 mln zł, planowane zadłużenie na koniec 2024 – 1,3 mln zł.

/RB/

UDOSTĘPNIJ