Spotkanie władzy z mieszkańcami Tarnawej Góry, gdzie ma powstać w tym roku chodnik przy drodze powiatowej (fot. Starostwo Powiatowe).

Władza rozmawiała z mieszkańcami o inwestycjach drogowych w gminie Moskorzew. Będzie chodnik w Tarnawej Górze

4 lutego władze samorządowe powiatu włoszczowskiego spotkały się z mieszkańcami gminy Moskorzew. Rozmawiano o inwestycjach drogowych, które mają być robione w tym roku.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto radny Sejmiku Województwa Artur Konarski, radny powiatowy Zbigniew Krzysiek, wójt Moskorzewa Andrzej Walasek oraz przewodniczący Rady Gminy Sebastian Kosowski.

W Chlewicach rozmawiano o możliwości poszerzenia zjazdu z drogi krajowej 78 na drogę powiatową w kierunku Radkowa.

Szerszy zjazd poprawiłby bezpieczeństwo, zwiększył widoczność na skrzyżowaniu i ułatwił poruszanie się większych pojazdów na przykład maszyn rolniczych, które obecnie, aby minąć się z samochodem osobowym, muszą zjechać na pobocze – twierdzili mieszkańcy.

Powiat będzie prowadził rozmowy w tej sprawie z zarządcą drogi – kieleckim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby wypracować najlepsze rozwiązanie tego problemu.

Samorządowcy udali się również do Chlewskiej Woli, gdzie mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę remontu drogi powiatowej. Władze powiatu zadeklarowały, że przeprowadzą remont.

Ostatnim punktem objazdu po gminie Moskorzew była Tarnawa Góra. Tutaj władza rozmawiała z licznie przybyłymi mieszkańcami o potrzebie budowy chodnika przy drodze powiatowej.

Starostowie włoszczowscy obiecali, że chodnik o długości 430 metrów w tym roku powstanie. Zwrócili się jednocześnie do wójta gminy, aby rozważył możliwość dofinansowania tej inwestycji.

Wójt Andrzej Walasek deklaruje wsparcie inwestycji powiatowej, ale – jak podkreśla – jego wysokość będzie uzależniona od możliwości finansowych budżetu gminy.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ