Oddane do użytku w ubiegłym roku Przedszkole Samorządowe w Seceminie było największą inwestycją ostatnich lat w tej gminie.

Secemin liderem inwestycji wśród gmin wiejskich powiatu włoszczowskiego. Nasz powiat na pierwszym miejscu w województwie

Gmina Secemin odniosła sukces w najnowszym rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016-2018, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”. Jest liderem w powiecie włoszczowskim wśród gmin wiejskich.

Ranking Liderzy inwestycji (tutaj) ukazał się we wrześniowym numerze „Wspólnoty”. Bardzo dobrze wypadło w nim województwo świętokrzyskie (3 miejsce w kraju), powiat włoszczowski (61 w kraju i 1 w województwie) oraz gmina Włoszczowa (149 w kraju i 3 w województwie).

Gminę Secemin sklasyfikowano na 514 miejscu w Polsce wśród gmin wiejskich. W naszym powiecie jest na pierwszym miejscu. Średnie wydatki inwestycyjne w latach 2016-2018 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły tutaj ponad 775 złotych.

Warto dodać, że gmina zarządzana przez Tadeusza Piekarskiego została też doceniona w zeszłorocznym rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce na V Europejskim Kongresie Samorządów.

Znalazła się na podobnym, 512 miejscu w kraju. Pod uwagę brano tam między innymi udział inwestycji i pozyskanych funduszy unijnych w wydatkach ogółem oraz relacje zobowiązań finansowych w stosunku do dochodów za 2018 rok.

Czym w takim razie może się pochwalić Secemin w ostatnich latach, jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje? Przede wszystkim nowym Przedszkolem Samorządowym, które wybudowano w ubiegłym roku za kwotę 5 milionów złotych (połowę kosztów sfinansowała Unia Europejska).

Kolejną wielką inwestycją była termomodernizacja czterech obiektów użyteczności publicznej, to jest Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, szkół w Seceminie i Żelisławicach. Przedsięwzięcie to pochłonęło około 4,5 miliona złotych, w tym 2 miliony stanowiła dotacja unijna.

Trzecią znaczącą inwestycją była budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej imienia Jana Zawady w Seceminie w 2017 roku. Kosztowało około 1 miliona złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło około 400 tysięcy.

W latach 2016-2018 gmina Secemin przebudowała i wyremontowała również 24 drogi gminne o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych i długości około 15 kilometrów. Ponadto współfinansowała przebudowę trzech dróg powiatowych na swoim terenie o długości 6 kilometrów za kolejne blisko 3 miliony.

Samorząd ten przygotował też dokumentację techniczną na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, Żelisławiczkach i Żelisławicach. Przeznaczono na ten cel ponad 300 tysięcy złotych.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ