Włoszczowskie starostwo odwiedzili w poniedziałek goście z Chicago – członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (fot. Starostwo Włoszczowa).

Śladami „Żbika” – członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Chicago z wizytą na ziemi włoszczowskiej

12 lipca starosta włoszczowski Dariusz Czechowski spotkał się z przedstawicielami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło w Chicago i towarzyszącym im publicystą historycznym Leszkiem Żebrowskim.

Goście zza oceanu odwiedzili powiat włoszczowski, aby obejrzeć miejsca związane z dowódcą oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych na Kielecczyźnie – Władysławem Kołacińskim pseudonim Żbik

Przy pomniku pamięci bohaterów przed włoszczowskim starostwem (fot. Starostwo Włoszczowa).

Po spotkaniu w starostwie delegacja z Chicago razem ze starostą zapaliła znicz przed kamieniem z tablicą poświęconą pamięci bohaterów – mieszkańców ziemi włoszczowskiej poległych w walkach o niepodległość oraz pomordowanych i więzionych w okresie sowieckiej okupacji i komunistycznego zniewolenia w latach 1945-1956.

/RB/

 

 

UDOSTĘPNIJ